Trung Quốc trắng

Nhập khẩu sỉ Đĩa mài hợp kim 2 đá Trung Quốc trắng, Đĩa mài tinh Trung Quốc trắng, Đĩa mài thô dành cho Sản xuất

 • mài 2 đá trắng 250

  mài 2 đá trắng 250

  Mã sản phẩm DM2D TQ trang 250

  Đĩa mài hợp kim 250mm Trung Quốc trắng, Đĩa mài tinh 250mm Trung Quốc trắng, Đĩa mài thô 250mm Trung Quốc trắng, Đĩa mài 250mm Trung Quốc trắng

  Giá bán sỉ 135450 VND

  Giá bán lẻ 148350 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá trắng 300

  mài 2 đá trắng 300

  Mã sản phẩm DM2D TQ trang 300

  Đĩa mài tinh 300mm Trung Quốc trắng, Đĩa mài thô 300mm Trung Quốc trắng, Đĩa mài hợp kim 300mm Trung Quốc trắng, Đĩa mài 300mm Trung Quốc trắng

  Giá bán sỉ 211050 VND

  Giá bán lẻ 231150 VND

  Xem giỏ hàng