NRT Nhật xanh

Tổng phân phối lẻ đĩa mài hợp kim 2 đá Nhật NRT Nurito xanh, đĩa mài tinh Nhật xanh, đĩa mài thô NRT Nurito Được Thị trường chấp nhận

 • mài 2 đá Nhật xanh 150

  mài 2 đá Nhật xanh 150

  Mã sản phẩm DM2D NRT xanh 150

  đĩa mài hợp kim 150mm Nhật xanh, đĩa mài tinh 150mm Nhật xanh, đĩa mài thô 150mm Nhật xanh, đĩa mài 150mm Nhật xanh

  Giá bán sỉ 89775 VND

  Giá bán lẻ 98325 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá Nhật xanh 175

  mài 2 đá Nhật xanh 175

  Mã sản phẩm DM2D NRT xanh 175

  đĩa mài tinh 175mm Nhật xanh, đĩa mài thô 175mm Nhật xanh, đĩa mài hợp kim 175mm Nhật xanh, đĩa mài 175mm Nhật xanh

  Giá bán sỉ 98700 VND

  Giá bán lẻ 108100 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá Nhật xanh 200

  mài 2 đá Nhật xanh 200

  Mã sản phẩm DM2D NRT xanh 200

  đĩa mài thô 200mm Nhật xanh, đĩa mài hợp kim 200mm Nhật xanh, đĩa mài tinh 200mm Nhật xanh, đĩa mài 200mm Nhật xanh

  Giá bán sỉ 126000 VND

  Giá bán lẻ 138000 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá Nhật xanh 250

  mài 2 đá Nhật xanh 250

  Mã sản phẩm DM2D NRT xanh 250

  đá mài hợp kim 250mm Nhật xanh, đá mài tinh 250mm Nhật xanh, đá mài thô 250mm Nhật xanh, đá mài 250mm Nhật xanh

  Giá bán sỉ 274050 VND

  Giá bán lẻ 300150 VND

  Xem giỏ hàng