NRT Nhật hồng

Bán lẻ chuyên nghành đá mài hợp kim 2 đá Nhật NRT Nurito hồng, đá mài tinh Nurito hồng, đá mài thô nhật hồng Với Giá bán cao cấp

 • mài 2 đá NRT hồng 150

  mài 2 đá NRT hồng 150

  Mã sản phẩm DM2D NRT hong 150

  đá mài hợp kim D150 Nhật hồng, đá mài tinh D150 Nhật hồng, đá mài thô D150 Nhật hồng, đá mài D150 Nhật hồng

  Giá bán sỉ 56700 VND

  Giá bán lẻ 62100 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá NRT hồng 175

  mài 2 đá NRT hồng 175

  Mã sản phẩm DM2D NRT hong 175

  đá mài tinh D175 Nhật hồng, đá mài thô D175 Nhật hồng, đá mài hợp kim D175 Nhật hồng, đá mài D175 Nhật hồng

  Giá bán sỉ 79065 VND

  Giá bán lẻ 86595 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá NRT hồng 200

  mài 2 đá NRT hồng 200

  Mã sản phẩm DM2D NRT hong 200

  đá mài thô D200 Nhật hồng, đá mài hợp kim D200 Nhật hồng, đá mài tinh D200 Nhật hồng, đá mài D200 Nhật hồng

  Giá bán sỉ 87150 VND

  Giá bán lẻ 95450 VND

  Xem giỏ hàng