NRT Nhật cam

Tổng sản xuất chính hãng đá mài hợp kim 2 đá Nhật NRT Nurito Cam, đá mài tinh Nhật Cam, đá mài thô NRT Nurito cam Với chất liệu cao cấp

 • mài 2 đá nhật cam 150

  mài 2 đá nhật cam 150

  Mã sản phẩm DMHK NRT cam 150

  đá mài hợp kim 150 NRT cam, đá mài tinh 150 NRT cam, đá mài thô 150 NRT cam, đá mài 150 NRT cam

  Giá bán sỉ 63000 VND

  Giá bán lẻ 69000 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá Nhật cam 175

  mài 2 đá Nhật cam 175

  Mã sản phẩm DMHK NRT cam 175

  đá mài tinh 175 NRT cam, đá mài thô 175 NRT cam, đá mài hợp kim 175 NRT cam, đá mài 175 NRT cam

  Giá bán sỉ 80850 VND

  Giá bán lẻ 88550 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá Nhật cam 200

  mài 2 đá Nhật cam 200

  Mã sản phẩm DMHK NRTcam 200x20

  đá mài thô 200 NRT cam, đá mài hợp kim 200 NRT cam, đá mài tinh 200 NRT cam, đá mài 200 NRT cam

  Giá bán sỉ 98910 VND

  Giá bán lẻ 108330 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá Nhật cam 250

  mài 2 đá Nhật cam 250

  Mã sản phẩm DMHK NRT cam 250

  đĩa mài hợp kim 250 NRT cam, đĩa mài tinh 250 NRT cam, đĩa mài thô 250 NRT cam, đĩa mài 250 NRT cam

  Giá bán sỉ 182700 VND

  Giá bán lẻ 200100 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá Nhật cam 250x32

  mài 2 đá Nhật cam 250x32

  Mã sản phẩm DMHK NRT cam 250x32

  đĩa mài tinh D250 NRT cam, đĩa mài thô D250 NRT cam, đĩa mài hợp kim D250 NRT cam, đĩa mài D250 NRT cam

  Giá bán sỉ 254100 VND

  Giá bán lẻ 278300 VND

  Xem giỏ hàng