Hải Dương xanh

Sản xuất cao cấp đá mài hợp kim 2 đá Hải Dương xanh, đá mài tinh Hải Dương xanh, đá mài thô Hải Dương xanh dành cho Xuất khẩu

 • mài 2 đá HD xanh 125

  mài 2 đá HD xanh 125

  Mã sản phẩm DMHK HD xanh 125x20x16

  đá mài hợp kim 125 Hải Dương xanh, đá mài tinh 125 Hải Dương xanh, đá mài thô 125 Hải Dương xanh, đá mài 125 Hải Dương xanh

  Giá bán sỉ 55440 VND

  Giá bán lẻ 60720 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá HD xanh 150

  mài 2 đá HD xanh 150

  Mã sản phẩm DMHK HD xanh 150

  đá mài tinh 150 Hải Dương xanh, đá mài thô 150 Hải Dương xanh, đá mài hợp kim 150 Hải Dương xanh, đá mài 150 Hải Dương xanh

  Giá bán sỉ 76335 VND

  Giá bán lẻ 83605 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá HD xanh 175

  mài 2 đá HD xanh 175

  Mã sản phẩm DMHK HD xanh 175

  đá mài thô 175 Hải Dương xanh, đá mài hợp kim 175 Hải Dương xanh, đá mài tinh 175 Hải Dương xanh, đá mài 175 Hải Dương xanh

  Giá bán sỉ 99750 VND

  Giá bán lẻ 109250 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá HD xanh 200

  mài 2 đá HD xanh 200

  Mã sản phẩm DMHK HD xanh 200x20x32

  đĩa mài hợp kim 200 Hải Dương xanh, đĩa mài tinh 200 Hải Dương xanh, đĩa mài thô 200 Hải Dương xanh, đĩa mài 200 Hải Dương xanh

  Giá bán sỉ 133350 VND

  Giá bán lẻ 146050 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá HD xanh 200x25

  mài 2 đá HD xanh 200x25

  Mã sản phẩm DMHK HD xanh 200x25

  đĩa mài tinh D200 Hải Dương xanh, đĩa mài thô D200 Hải Dương xanh, đĩa mài hợp kim D200 Hải Dương xanh, đĩa mài D200 Hải Dương xanh

  Giá bán sỉ 169050 VND

  Giá bán lẻ 185150 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá HD xanh 250

  mài 2 đá HD xanh 250

  Mã sản phẩm DMHK HD xanh 250

  đĩa mài thô D250 Hải Dương xanh, đĩa mài hợp kim D250 Hải Dương xanh, đĩa mài tinh D250 Hải Dương xanh, đĩa mài D250 Hải Dương xanh

  Giá bán sỉ 226800 VND

  Giá bán lẻ 248400 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá HD xanh 250x32

  mài 2 đá HD xanh 250x32

  Mã sản phẩm DMHK HD xanh 250x32

  đá mài hợp kim 250 Hải Dương xanh, đá mài tinh 250 Hải Dương xanh, đá mài thô 250 Hải Dương xanh, đá mài 250 Hải Dương xanh

  Giá bán sỉ 332850 VND

  Giá bán lẻ 364550 VND

  Xem giỏ hàng