Anchor trắng

Tổng đại lý chuyên nghiệp đĩa mài hợp kim 2 đá Anchor trắng, đĩa mài tinh Anchor trắng, đĩa mài thô Anchor trắng Được sản xuất đồng bộ

 • mài 2 đá Anchor trắng 150

  mài 2 đá Anchor trắng 150

  Mã sản phẩm DM2D Anchor trang 150

  đĩa mài hợp kim 150 Anchor trắng, đĩa mài tinh 150 Anchor trắng, đĩa mài thô 150 Anchor trắng, đĩa mài 150 Anchor trắng

  Giá bán sỉ 63000 VND

  Giá bán lẻ 69000 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá Anchor trắng 175

  mài 2 đá Anchor trắng 175

  Mã sản phẩm DM2D Anchor trang 175

  đĩa mài tinh 175 Anchor trắng, đĩa mài thô 175 Anchor trắng, đĩa mài hợp kim 175 Anchor trắng, đĩa mài 175 Anchor trắng

  Giá bán sỉ 80850 VND

  Giá bán lẻ 88550 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá Anchor trắng 200

  mài 2 đá Anchor trắng 200

  Mã sản phẩm DM2D Anchor trang 200

  đĩa mài thô 200 Anchor trắng, đĩa mài hợp kim 200 Anchor trắng, đĩa mài tinh 200 Anchor trắng, đĩa mài 200 Anchor trắng

  Giá bán sỉ 98910 VND

  Giá bán lẻ 108330 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá Anchor trắng 250

  mài 2 đá Anchor trắng 250

  Mã sản phẩm DM2D Anchor trang 250x25

  đá mài hợp kim 250 Anchor trắng, đá mài tinh 250 Anchor trắng, đá mài thô 250 Anchor trắng, đá mài 250 Anchor trắng

  Giá bán sỉ 182700 VND

  Giá bán lẻ 200100 VND

  Xem giỏ hàng