Anchor hồng

Tổng kinh doanh độc quyền đá mài hợp kim 2 đá Anchor Hồng, đá mài tinh Anchor Hồng, đá mài thô Anchor Hồng được sử dụng trong xây dựng

 • mài 2 đá Anchor hồng 150

  mài 2 đá Anchor hồng 150

  Mã sản phẩm DM2D Anchor hong 150

  đá mài hợp kim D150 Anchor Hồng, đá mài tinh D150 Anchor Hồng, đá mài thô D150 Anchor Hồng, đá mài D150 Anchor Hồng

  Giá bán sỉ 63000 VND

  Giá bán lẻ 69000 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá Anchor hồng 175

  mài 2 đá Anchor hồng 175

  Mã sản phẩm DM2D Anchor hong 175

  đá mài tinh D175 Anchor Hồng, đá mài thô D175 Anchor Hồng, đá mài hợp kim D175 Anchor Hồng, đá mài D175 Anchor Hồng

  Giá bán sỉ 80850 VND

  Giá bán lẻ 88550 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá Anchor hồng 200

  mài 2 đá Anchor hồng 200

  Mã sản phẩm DM2D Anchor hong 200

  đá mài thô D200 Anchor Hồng, đá mài hợp kim D200 Anchor Hồng, đá mài tinh D200 Anchor Hồng, đá mài D200 Anchor Hồng

  Giá bán sỉ 98910 VND

  Giá bán lẻ 108330 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá Anchor hồng 250

  mài 2 đá Anchor hồng 250

  Mã sản phẩm DM2D Anchor hong 250

  đĩa mài hợp kim D250 Anchor Hồng, đĩa mài tinh D250 Anchor Hồng, đĩa mài thô D250 Anchor Hồng, đĩa mài D250 Anchor Hồng

  Giá bán sỉ 182700 VND

  Giá bán lẻ 200100 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá Anchor hồng 250x32

  mài 2 đá Anchor hồng 250x32

  Mã sản phẩm DM2D Anchor hong 250x32

  đĩa mài tinh 250mm Anchor Hồng, đĩa mài thô 250mm Anchor Hồng, đĩa mài hợp kim 250mm Anchor Hồng, đĩa mài 250mm Anchor Hồng

  Giá bán sỉ 254100 VND

  Giá bán lẻ 278300 VND

  Xem giỏ hàng