Anchor cam

Tổng cung cấp chính đá mài hợp kim 2 đá Anchor cam, đá mài tinh Anchor cam, đá mài thô Anchor cam Được kiểm tra trước khi xuất xưởng

 • mài 2 đá Anchor cam 150

  mài 2 đá Anchor cam 150

  Mã sản phẩm DM2D Anchor cam 150

  đá mài hợp kim 150mm Anchor cam, đá mài tinh 150mm Anchor cam, đá mài thô 150mm Anchor cam, đá mài 150mm Anchor cam

  Giá bán sỉ 63000 VND

  Giá bán lẻ 69000 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá Anchor cam 175

  mài 2 đá Anchor cam 175

  Mã sản phẩm DM2D Anchor cam 175

  đá mài tinh 175mm Anchor cam, đá mài thô 175mm Anchor cam, đá mài hợp kim 175mm Anchor cam, đá mài 175mm Anchor cam

  Giá bán sỉ 80850 VND

  Giá bán lẻ 88550 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá Anchor cam 200

  mài 2 đá Anchor cam 200

  Mã sản phẩm DM2D Anchor cam 200

  đá mài thô 200mm Anchor cam, đá mài hợp kim 200mm Anchor cam, đá mài tinh 200mm Anchor cam, đá mài 200mm Anchor cam

  Giá bán sỉ 98910 VND

  Giá bán lẻ 108330 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá Anchor cam 250

  mài 2 đá Anchor cam 250

  Mã sản phẩm DM2D Anchor cam 250x25

  đĩa mài hợp kim 250mm Anchor cam, đĩa mài tinh 250mm Anchor cam, đĩa mài thô 250mm Anchor cam, đĩa mài 250mm Anchor cam

  Giá bán sỉ 182700 VND

  Giá bán lẻ 200100 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá Anchor cam 250x32

  mài 2 đá Anchor cam 250x32

  Mã sản phẩm DM2D Anchor cam 250

  đĩa mài tinh D250 Anchor cam, đĩa mài thô D250 Anchor cam, đĩa mài hợp kim D250 Anchor cam, đĩa mài D250 Anchor cam

  Giá bán sỉ 254100 VND

  Giá bán lẻ 278300 VND

  Xem giỏ hàng