Mài 2 đá

Thương hiệu đá mài 2 đá hợp kim các loại, Nhà phân phối đĩa mài 2 đá hợp kim các loại, Nhà cung cấp chén mài 2 đá hợp kim các loại

 • mài 2 đá HD xám 150

  mài 2 đá HD xám 150

  Mã sản phẩm DMHK HD xam 150

  đĩa mài hợp kim 150mm Hải Dương xám, đĩa mài tinh 150mm Hải Dương xám, đĩa mài thô 150mm Hải Dương xám, đĩa mài 150mm Hải Dương xám

  Giá bán sỉ 38325 VND

  Giá bán lẻ 41975 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá HD xám 175

  mài 2 đá HD xám 175

  Mã sản phẩm DMHK HD xam 175

  đĩa mài tinh 175mm Hải Dương xám, đĩa mài thô 175mm Hải Dương xám, đĩa mài hợp kim 175mm Hải Dương xám, đĩa mài 175mm Hải Dương xám

  Giá bán sỉ 49245 VND

  Giá bán lẻ 53935 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá HD xám 200

  mài 2 đá HD xám 200

  Mã sản phẩm DMHK HD xam 200

  đĩa mài thô 200mm Hải Dương xám, đĩa mài hợp kim 200mm Hải Dương xám, đĩa mài tinh 200mm Hải Dương xám, đĩa mài 200mm Hải Dương xám

  Giá bán sỉ 61530 VND

  Giá bán lẻ 67390 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá xám 100

  mài 2 đá xám 100

  Mã sản phẩm DM2D TQ xam 100

  Đá mài hợp kim 100, Đá mài tinh 100, đá mài thô 100, Đá mài 100

  Giá bán sỉ 16065 VND

  Giá bán lẻ 17595 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá xám 125

  mài 2 đá xám 125

  Mã sản phẩm DM2D TQ xam 125

  Đá mài tinh 125, đá mài thô 125, Đá mài hợp kim, Đá mài 125

  Giá bán sỉ 20370 VND

  Giá bán lẻ 22310 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá xanh 100

  mài 2 đá xanh 100

  Mã sản phẩm DM2D TQ xanh 100

  đá mài hợp kim D100 Trung Quốc xanh, đá mài tinh D100 Trung Quốc xanh, đá mài thô D100 Trung Quốc xanh, đá mài D100 Trung Quốc xanh

  Giá bán sỉ 22680 VND

  Giá bán lẻ 24840 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá HD xám 200x25

  mài 2 đá HD xám 200x25

  Mã sản phẩm DMHK HD xám 200x25

  đá mài hợp kim D200 Hải Dương xám, đá mài tinh D200 Hải Dương xám, đá mài thô D200 Hải Dương xám, đá mài D200 Hải Dương xám

  Giá bán sỉ 78750 VND

  Giá bán lẻ 86250 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá HD xám 250

  mài 2 đá HD xám 250

  Mã sản phẩm DMHK HD xám 250

  đá mài tinh D250 Hải Dương xám, đá mài thô D250 Hải Dương xám, đá mài hợp kim D250 Hải Dương xám, đá mài D250 Hải Dương xám

  Giá bán sỉ 104685 VND

  Giá bán lẻ 114655 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá xanh 150

  mài 2 đá xanh 150

  Mã sản phẩm DM2D TQ xanh 150

  đá mài tinh D150 Trung Quốc xanh, đá mài thô D150 Trung Quốc xanh, đá mài hợp kim D150 Trung Quốc xanh, đá mài D150 Trung Quốc xanh

  Giá bán sỉ 30030 VND

  Giá bán lẻ 32890 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá xám 150

  mài 2 đá xám 150

  Mã sản phẩm DM2D TQ xam 150

  đá mài thô 150, Đá mài hợp kim 150, Đá mài tinh 150, Đá mài 150

  Giá bán sỉ 23625 VND

  Giá bán lẻ 25875 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá xám 175

  mài 2 đá xám 175

  Mã sản phẩm DM2D TQ xam 175

  đá mài thô 175, Đá mài hợp kim 175, Đá mài tinh 175, Đá mài 175

  Giá bán sỉ 28350 VND

  Giá bán lẻ 31050 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá xanh 175

  mài 2 đá xanh 175

  Mã sản phẩm DM2D TQ xanh 175

  đá mài thô D175 Trung Quốc xanh, đá mài hợp kim D175 Trung Quốc xanh, đá mài tinh D175 Trung Quốc xanh, đá mài D175 Trung Quốc xanh

  Giá bán sỉ 36435 VND

  Giá bán lẻ 39905 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá HD xám 250x32

  mài 2 đá HD xám 250x32

  Mã sản phẩm DMHK HD xam 250x32

  đá mài thô 250mm Hải Dương xám, đá mài hợp kim 250mm Hải Dương xám, đá mài tinh 250mm Hải Dương xám, đá mài 250mm Hải Dương xám

  Giá bán sỉ 133350 VND

  Giá bán lẻ 146050 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá HD xám 300

  mài 2 đá HD xám 300

  Mã sản phẩm DMHK HD xam 300

  đĩa mài hợp kim 300mm Hải Dương xám, đĩa mài tinh 300mm Hải Dương xám, đĩa mài thô 300mm Hải Dương xám, đĩa mài 300mm Hải Dương xám

  Giá bán sỉ 218400 VND

  Giá bán lẻ 239200 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá xanh 200

  mài 2 đá xanh 200

  Mã sản phẩm DM2D TQ xanh 200

  đĩa mài hợp kim D200 Trung Quốc xanh, đĩa mài tinh D200 Trung Quốc xanh, đĩa mài thô D200 Trung Quốc xanh, đĩa mài D200 Trung Quốc xanh

  Giá bán sỉ 47145 VND

  Giá bán lẻ 51635 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá xám 200

  mài 2 đá xám 200

  Mã sản phẩm DM2D TQ xam 200

  đá mài thô 200, Đá mài hợp kim 200, Đá mài tinh 200, Đá mài 200

  Giá bán sỉ 37485 VND

  Giá bán lẻ 41055 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá HD xanh 125

  mài 2 đá HD xanh 125

  Mã sản phẩm DMHK HD xanh 125x20x16

  đá mài hợp kim 125 Hải Dương xanh, đá mài tinh 125 Hải Dương xanh, đá mài thô 125 Hải Dương xanh, đá mài 125 Hải Dương xanh

  Giá bán sỉ 55440 VND

  Giá bán lẻ 60720 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá HD xanh 150

  mài 2 đá HD xanh 150

  Mã sản phẩm DMHK HD xanh 150

  đá mài tinh 150 Hải Dương xanh, đá mài thô 150 Hải Dương xanh, đá mài hợp kim 150 Hải Dương xanh, đá mài 150 Hải Dương xanh

  Giá bán sỉ 76335 VND

  Giá bán lẻ 83605 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá xám 200x25

  mài 2 đá xám 200x25

  Mã sản phẩm DM2D TQ xam 200x25

  đá mài thô 200mm, Đá mài hợp kim 200mm, Đá mài tinh 200mm, Đá mài 200mm

  Giá bán sỉ 39690 VND

  Giá bán lẻ 43470 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá xanh 200x25

  mài 2 đá xanh 200x25

  Mã sản phẩm DM2D TQ xanh 200x25

  đĩa mài tinh 200 Trung Quốc xanh, đĩa mài thô 200 Trung Quốc xanh, đĩa mài hợp kim 200 Trung Quốc xanh, đĩa mài 200 Trung Quốc xanh

  Giá bán sỉ 64890 VND

  Giá bán lẻ 71070 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá HD xám 300x40

  mài 2 đá HD xám 300x40

  Mã sản phẩm DMHK HD xam 300x40x127

  đĩa mài tinh D300 Hải Dương xám, đĩa mài thô D300 Hải Dương xám, đĩa mài hợp kim D300 Hải Dương xám, đĩa mài D300 Hải Dương xám

  Giá bán sỉ 225750 VND

  Giá bán lẻ 247250 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá HD xám 350

  mài 2 đá HD xám 350

  Mã sản phẩm DMHK HD xam 350

  đĩa mài thô 350mm Hải Dương xám, đĩa mài hợp kim 350mm Hải Dương xám, đĩa mài tinh 350mm Hải Dương xám, đĩa mài 350mm Hải Dương xám

  Giá bán sỉ 304500 VND

  Giá bán lẻ 333500 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá Anchor hồng 150

  mài 2 đá Anchor hồng 150

  Mã sản phẩm DM2D Anchor hong 150

  đá mài hợp kim D150 Anchor Hồng, đá mài tinh D150 Anchor Hồng, đá mài thô D150 Anchor Hồng, đá mài D150 Anchor Hồng

  Giá bán sỉ 63000 VND

  Giá bán lẻ 69000 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá xanh 250

  mài 2 đá xanh 250

  Mã sản phẩm DM2D TQ xanh 250x25

  đĩa mài thô D250 Trung Quốc xanh, đĩa mài hợp kim D250 Trung Quốc xanh, đĩa mài tinh D250 Trung Quốc xanh, đĩa mài D250 Trung Quốc xanh

  Giá bán sỉ 95340 VND

  Giá bán lẻ 104420 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá Anchor cam 150

  mài 2 đá Anchor cam 150

  Mã sản phẩm DM2D Anchor cam 150

  đá mài hợp kim 150mm Anchor cam, đá mài tinh 150mm Anchor cam, đá mài thô 150mm Anchor cam, đá mài 150mm Anchor cam

  Giá bán sỉ 63000 VND

  Giá bán lẻ 69000 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá xám 250

  mài 2 đá xám 250

  Mã sản phẩm DM2D TQ xam 250

  đá mài hợp kim 250 Trung Quốc xám, đá mài tinh 250 Trung Quốc xám, đá mài thô 250 Trung Quốc xám, đá mài 250 Trung Quốc xám

  Giá bán sỉ 60480 VND

  Giá bán lẻ 66240 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá HD xanh 175

  mài 2 đá HD xanh 175

  Mã sản phẩm DMHK HD xanh 175

  đá mài thô 175 Hải Dương xanh, đá mài hợp kim 175 Hải Dương xanh, đá mài tinh 175 Hải Dương xanh, đá mài 175 Hải Dương xanh

  Giá bán sỉ 99750 VND

  Giá bán lẻ 109250 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá nhật cam 150

  mài 2 đá nhật cam 150

  Mã sản phẩm DMHK NRT cam 150

  đá mài hợp kim 150 NRT cam, đá mài tinh 150 NRT cam, đá mài thô 150 NRT cam, đá mài 150 NRT cam

  Giá bán sỉ 63000 VND

  Giá bán lẻ 69000 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá Nhật cam 175

  mài 2 đá Nhật cam 175

  Mã sản phẩm DMHK NRT cam 175

  đá mài tinh 175 NRT cam, đá mài thô 175 NRT cam, đá mài hợp kim 175 NRT cam, đá mài 175 NRT cam

  Giá bán sỉ 80850 VND

  Giá bán lẻ 88550 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá HD xanh 200

  mài 2 đá HD xanh 200

  Mã sản phẩm DMHK HD xanh 200x20x32

  đĩa mài hợp kim 200 Hải Dương xanh, đĩa mài tinh 200 Hải Dương xanh, đĩa mài thô 200 Hải Dương xanh, đĩa mài 200 Hải Dương xanh

  Giá bán sỉ 133350 VND

  Giá bán lẻ 146050 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá xám 250x32

  mài 2 đá xám 250x32

  Mã sản phẩm DM2D TQ xam 250x32

  đá mài thô 250mm, Đá mài hợp kim 250mm, Đá mài tinh 250mm, Đá mài 250mm

  Giá bán sỉ 69615 VND

  Giá bán lẻ 76245 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá Anchor xanh 150

  mài 2 đá Anchor xanh 150

  Mã sản phẩm DM2D Anchor xanh 150

  đĩa mài hợp kim D150 Anchor xanh, đĩa mài tinh D150 Anchor xanh, đĩa mài thô D150 Anchor xanh, đĩa mài D150 Anchor xanh

  Giá bán sỉ 89775 VND

  Giá bán lẻ 98325 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá xanh 250x32

  mài 2 đá xanh 250x32

  Mã sản phẩm DM2D TQ xanh 250

  đá mài hợp kim 250 Trung Quốc xanh, đá mài tinh 250 Trung Quốc xanh, đá mài thô 250 Trung Quốc xanh, đá mài 250 Trung Quốc xanh

  Giá bán sỉ 110250 VND

  Giá bán lẻ 120750 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá Nhật xanh 150

  mài 2 đá Nhật xanh 150

  Mã sản phẩm DM2D NRT xanh 150

  đĩa mài hợp kim 150mm Nhật xanh, đĩa mài tinh 150mm Nhật xanh, đĩa mài thô 150mm Nhật xanh, đĩa mài 150mm Nhật xanh

  Giá bán sỉ 89775 VND

  Giá bán lẻ 98325 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá Anchor cam 175

  mài 2 đá Anchor cam 175

  Mã sản phẩm DM2D Anchor cam 175

  đá mài tinh 175mm Anchor cam, đá mài thô 175mm Anchor cam, đá mài hợp kim 175mm Anchor cam, đá mài 175mm Anchor cam

  Giá bán sỉ 80850 VND

  Giá bán lẻ 88550 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá Anchor trắng 150

  mài 2 đá Anchor trắng 150

  Mã sản phẩm DM2D Anchor trang 150

  đĩa mài hợp kim 150 Anchor trắng, đĩa mài tinh 150 Anchor trắng, đĩa mài thô 150 Anchor trắng, đĩa mài 150 Anchor trắng

  Giá bán sỉ 63000 VND

  Giá bán lẻ 69000 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá Anchor hồng 175

  mài 2 đá Anchor hồng 175

  Mã sản phẩm DM2D Anchor hong 175

  đá mài tinh D175 Anchor Hồng, đá mài thô D175 Anchor Hồng, đá mài hợp kim D175 Anchor Hồng, đá mài D175 Anchor Hồng

  Giá bán sỉ 80850 VND

  Giá bán lẻ 88550 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá HD xám 400

  mài 2 đá HD xám 400

  Mã sản phẩm DMHK HD xam 400

  đá mài hợp kim 400mm Hải Dương xám, đá mài tinh 400mm Hải Dương xám, đá mài thô 400mm Hải Dương xám, đá mài 400mm Hải Dương xám

  Giá bán sỉ 412650 VND

  Giá bán lẻ 451950 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá NRT hồng 150

  mài 2 đá NRT hồng 150

  Mã sản phẩm DM2D NRT hong 150

  đá mài hợp kim D150 Nhật hồng, đá mài tinh D150 Nhật hồng, đá mài thô D150 Nhật hồng, đá mài D150 Nhật hồng

  Giá bán sỉ 56700 VND

  Giá bán lẻ 62100 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá HD xám 400x40x203

  mài 2 đá HD xám 400x40x203

  Mã sản phẩm DM2D HD xam 400x203

  đá mài tinh D400 Hải Dương xám, đá mài thô D400 Hải Dương xám, đá mài hợp kim D400 Hải Dương xám, đá mài D400 Hải Dương xám

  Giá bán sỉ 344400 VND

  Giá bán lẻ 377200 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá Anchor hồng 200

  mài 2 đá Anchor hồng 200

  Mã sản phẩm DM2D Anchor hong 200

  đá mài thô D200 Anchor Hồng, đá mài hợp kim D200 Anchor Hồng, đá mài tinh D200 Anchor Hồng, đá mài D200 Anchor Hồng

  Giá bán sỉ 98910 VND

  Giá bán lẻ 108330 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá Anchor trắng 175

  mài 2 đá Anchor trắng 175

  Mã sản phẩm DM2D Anchor trang 175

  đĩa mài tinh 175 Anchor trắng, đĩa mài thô 175 Anchor trắng, đĩa mài hợp kim 175 Anchor trắng, đĩa mài 175 Anchor trắng

  Giá bán sỉ 80850 VND

  Giá bán lẻ 88550 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá NRT trắng 150

  mài 2 đá NRT trắng 150

  Mã sản phẩm DM2D NRT trang 150

  đĩa mài hợp kim 150mm Nurito trắng, đĩa mài tinh 150mm Nurito trắng, đĩa mài thô 150mm Nurito trắng, đĩa mài 150mm Nurito trắng

  Giá bán sỉ 56700 VND

  Giá bán lẻ 62100 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá Nhật xanh 175

  mài 2 đá Nhật xanh 175

  Mã sản phẩm DM2D NRT xanh 175

  đĩa mài tinh 175mm Nhật xanh, đĩa mài thô 175mm Nhật xanh, đĩa mài hợp kim 175mm Nhật xanh, đĩa mài 175mm Nhật xanh

  Giá bán sỉ 98700 VND

  Giá bán lẻ 108100 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá Anchor xanh 175

  mài 2 đá Anchor xanh 175

  Mã sản phẩm DM2D Anchor xanh 175

  đĩa mài tinh D175 Anchor xanh, đĩa mài thô D175 Anchor xanh, đĩa mài hợp kim D175 Anchor xanh, đĩa mài D175 Anchor xanh

  Giá bán sỉ 98700 VND

  Giá bán lẻ 108100 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá Anchor cam 200

  mài 2 đá Anchor cam 200

  Mã sản phẩm DM2D Anchor cam 200

  đá mài thô 200mm Anchor cam, đá mài hợp kim 200mm Anchor cam, đá mài tinh 200mm Anchor cam, đá mài 200mm Anchor cam

  Giá bán sỉ 98910 VND

  Giá bán lẻ 108330 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá xám 300

  mài 2 đá xám 300

  Mã sản phẩm DM2D TQ xam 300

  đá mài thô 300 Trung Quốc xám, đá mài hợp kim 300 Trung Quốc xám, đá mài tinh 300 Trung Quốc xám, đá mài 300 Trung Quốc xám

  Giá bán sỉ 111300 VND

  Giá bán lẻ 121900 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá xanh 300

  mài 2 đá xanh 300

  Mã sản phẩm DM2D TQ xanh 300

  đá mài tinh D300 Trung Quốc xanh, đá mài thô D300 Trung Quốc xanh, đá mài hợp kim D300 Trung Quốc xanh, đá mài D300 Trung Quốc xanh

  Giá bán sỉ 148050 VND

  Giá bán lẻ 162150 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá HD xanh 200x25

  mài 2 đá HD xanh 200x25

  Mã sản phẩm DMHK HD xanh 200x25

  đĩa mài tinh D200 Hải Dương xanh, đĩa mài thô D200 Hải Dương xanh, đĩa mài hợp kim D200 Hải Dương xanh, đĩa mài D200 Hải Dương xanh

  Giá bán sỉ 169050 VND

  Giá bán lẻ 185150 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài 2 đá Nhật cam 200

  mài 2 đá Nhật cam 200

  Mã sản phẩm DMHK NRTcam 200x20

  đá mài thô 200 NRT cam, đá mài hợp kim 200 NRT cam, đá mài tinh 200 NRT cam, đá mài 200 NRT cam

  Giá bán sỉ 98910 VND

  Giá bán lẻ 108330 VND

  Xem giỏ hàng