Đá mài chén

Chosikimbien với: Bán sỉ đá mài chén - chén mài đá - chén mài lon - Đá mài chén dùng để mài: sắt - thép - inox - kim loại - hợp kim Là sản phẩm chuyên dùng trong xây dựng

 • Đá mài chén Hải dương 125x45

  Đá mài chén Hải dương 125x45

  Mã sản phẩm DMCHD125

  Đá mài chén Hải dương, Chén mài lon Hải dương, Đĩa mài chén Hải dương, cửa hàng đá mài chén

  Giá bán 29190 VND

  Giá khuyến mãi 31970 VND

  Xem giỏ hàng

 • Đá mài lon Nhật 125x45

  Đá mài lon Nhật 125x45

  Mã sản phẩm DMCNrt125

  Đá mài lon Nhật NRT Nurito, Chén mài chén Nhật NRT Nurito, Đĩa mài lon Nhật NRT Nurito, bảng giá đá mài chén 

  Giá bán 56175 VND

  Giá khuyến mãi 61525 VND

  Xem giỏ hàng

 • Đá mài lon Liên xô 125x80x32

  Đá mài lon Liên xô 125x80x32

  Mã sản phẩm MCLX125

  Đá mài lon hợp kim Liên xô, Chén mài chén kim cương Liên xô, Đĩa mài lon kim cương Liên xô, đá mài lon Rẻ nhất

  Giá bán 84000 VND

  Giá khuyến mãi 92000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Đá mài bát Liên xô 150x80x32

  Đá mài bát Liên xô 150x80x32

  Mã sản phẩm MCLX150

  Đá mài bát Liên xô, Chén mài lon hợp kim Liên xô, Đĩa mài chén kim cương Liên xô, Giá đá mài chén

  Giá bán 105000 VND

  Giá khuyến mãi 115000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Đá mài chén Nhật 100x32

  Đá mài chén Nhật 100x32

  Mã sản phẩm DMCNrt100

  Đá mài chén Nhật NRT Nurito, Chén mài lon Nhật NRT Nurito, Đĩa mài lon hợp kim Nhật NRT Nurito, báo giá đá mài chén

  Giá bán 36225 VND

  Giá khuyến mãi 39675 VND

  Xem giỏ hàng

 • Đá mài lon Hải dương 100x32

  Đá mài lon Hải dương 100x32

  Mã sản phẩm DMCHD100

  Đá mài lon Hải dương, Chén mài chén Hải dương, Đĩa mài lon Hải dương, chỗ bán đá mài chén

  Giá bán 25410 VND

  Giá khuyến mãi 27830 VND

  Xem giỏ hàng