Chén mài Đá- Kiếng-kim cương

Xuất khẩu sỉ đá mài bê tông các loại, chén mài gạch đá tường kiếng các loại, Đĩa mài bê tông gạch đá tường kiếng các loại Cao cấp

 • mài bê tông Bluebird 125-G2

  mài bê tông Bluebird 125-G2

  Mã sản phẩm khobkue 125g2

  chén mài bê tông 125mm chim xanh, chén mài gạch 125mm chim xanh, chén mài tường 125mm chim xanh, chén mài đá 125mm chim xanh

  Giá bán sỉ 87000 VND

  Giá bán lẻ 91350 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài bê tông Blue bird 125-G1

  mài bê tông Blue bird 125-G1

  Mã sản phẩm khobkue 125g1

  chén mài gạch D125 chim xanh, chén mài tường D125 chim xanh, chén mài đá D125 chim xanh, chén mài bê tông D125 chim xanh

  Giá bán sỉ 78000 VND

  Giá bán lẻ 81900 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài bê tông Blue bird 110-G1

  mài bê tông Blue bird 110-G1

  Mã sản phẩm khobkue 110g1

  chén mài tường 110mm Blue bird, chén mài đá 110mm Blue bird, chén mài bê tông 110mm Blue bird, chén mài gạch 110mm Blue bird

  Giá bán sỉ 52000 VND

  Giá bán lẻ 54600 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài bê tông Blue bird 110-G2

  mài bê tông Blue bird 110-G2

  Mã sản phẩm kho Blue 110g2

  đá mài bê tông D110 Blue bird, đá mài gạch D110 Blue bird, đá mài tường D110 Blue bird, đá mài đá D110 Blue bird

  Giá bán sỉ 63000 VND

  Giá bán lẻ 66150 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài bê tông Nam kiến

  mài bê tông Nam kiến

  Mã sản phẩm CMDK Nam kien

  đá mài gạch 100 Nam kiến, đá mài tường 100 Nam kiến, đá mài đá 100 Nam kiến, đá mài bê tông 100 Nam kiến

  Giá bán sỉ 21525 VND

  Giá bán lẻ 23575 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài bê tông unik

  mài bê tông unik

  Mã sản phẩm CMDK unik

  đá mài tường 100 unik, đá mài đá 100 unik, đá mài bê tông 100 unik, đá mài gạch 100 unik

  Giá bán sỉ 53235 VND

  Giá bán lẻ 58305 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài bê tông unik rẻ

  mài bê tông unik rẻ

  Mã sản phẩm CMDK unik re

  Đĩa mài bê tông D100 unik rẻ, Đĩa mài gạch D100 unik rẻ, Đĩa mài tường D100 unik rẻ, Đĩa mài đá D100 unik rẻ

  Giá bán sỉ 21840 VND

  Giá bán lẻ 23920 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài Ướt Blue bird 110

  mài Ướt Blue bird 110

  Mã sản phẩm uot blue 110

  đĩa mài bê tông 110 Blue bird ướt, đĩa mài gạch 110 Blue bird ướt, đĩa mài tường 110 Blue bird ướt, đĩa mài đá 110 Blue bird ướt

  Giá bán sỉ 52000 VND

  Giá bán lẻ 54600 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài ướt Blue bird 100

  mài ướt Blue bird 100

  Mã sản phẩm uot blue 100

  đĩa mài gạch 100mm Blue bird ướt, đĩa mài tường 100mm Blue bird ướt, đĩa mài đá 100mm Blue bird ướt, đĩa mài bê tông 100mm Blue bird ướt

  Giá bán sỉ 63000 VND

  Giá bán lẻ 66150 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài bê tông Nhật

  mài bê tông Nhật

  Mã sản phẩm CMDK NRT

  Đĩa mài gạch D100 Nhật, Đĩa mài tường D100 Nhật, Đĩa mài đá D100 Nhật, Đĩa mài bê tông D100 Nhật

  Giá bán sỉ 53235 VND

  Giá bán lẻ 58305 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài ướt Unik rẻ

  mài ướt Unik rẻ

  Mã sản phẩm CMDU Unik re

  đĩa mài tường 100 Unik ướt rẻ, đĩa mài đá 100 Unik ướt rẻ, đĩa mài bê tông 100 Unik ướt rẻ, đĩa mài gạch 100 Unik ướt rẻ

  Giá bán sỉ 20685 VND

  Giá bán lẻ 22655 VND

  Xem giỏ hàng

 • chén mài đá Total 100

  chén mài đá Total 100

  Mã sản phẩm CMDK Total 100

  Đĩa mài tường D100 Total, Đĩa mài đá D100 Total, Đĩa mài bê tông D100 Total, Đĩa mài gạch D100 Total

  Giá bán sỉ 157500 VND

  Giá bán lẻ 172500 VND

  Xem giỏ hàng

 • Chén mài đá Total 125

  Chén mài đá Total 125

  Mã sản phẩm CMDK Total 125

  chén mài bê tông D125 Total, chén mài gạch D125 Total, chén mài tường D125 Total, chén mài đá D125 Total

  Giá bán sỉ 220500 VND

  Giá bán lẻ 241500 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài ướt Unik

  mài ướt Unik

  Mã sản phẩm CMDU Unik

  đá mài bê tông D100 Unik ướt, đá mài gạch D100 Unik ướt, đá mài tường D100 Unik ướt, đá mài đá D100 Unik ướt

  Giá bán sỉ 53235 VND

  Giá bán lẻ 58305 VND

  Xem giỏ hàng

 • cắt kiếng Asaki AK3512

  cắt kiếng Asaki AK3512

  Mã sản phẩm DCK Asaki

  đĩa mài kiếng Asaki AK3512, chén mài kiếng Asaki AK3512, Đá mài kiếng Asaki AK3512

  Giá bán sỉ 51450 VND

  Giá bán lẻ 56350 VND

  Xem giỏ hàng

 • Chén mài đá Total 150

  Chén mài đá Total 150

  Mã sản phẩm CMDK Total 150

  chén mài gạch D150 Total, chén mài tường D150 Total, chén mài đá D150 Total, chén mài bê tông D150 Total

  Giá bán sỉ 315000 VND

  Giá bán lẻ 345000 VND

  Xem giỏ hàng

 • Chén mài đá ướt Nam Kiến 100mm

  Mã sản phẩm CMDU Nam Kien

  đá mài gạch D100 Nam Kiến ướt, đá mài tường D100 Nam Kiến ướt, đá mài đá D100 Nam Kiến ướt, đá mài bê tông D100 Nam Kiến ướt

  Giá bán sỉ 21525 VND

  Giá bán lẻ 23575 VND

  Xem giỏ hàng

 • Chén mài đá ướt NRT Nhật 100mm

  Mã sản phẩm CMDU NRT

  đá mài tường D100 NRT ướt, đá mài đá D100 NRT ướt, đá mài bê tông D100 NRT ướt, đá mài gạch D100 NRT ướt

  Giá bán sỉ 56910 VND

  Giá bán lẻ 62330 VND

  Xem giỏ hàng

 • Chén mài đá Total 180

  Chén mài đá Total 180

  Mã sản phẩm CMDK Total 180

  chén mài tường D180 Total, chén mài đá D180 Total, chén mài bê tông D180 Total, chén mài gạch D180 Total

  Giá bán sỉ 488250 VND

  Giá bán lẻ 534750 VND

  Xem giỏ hàng

 • cắt kiếng Trung Quốc vàng

  cắt kiếng Trung Quốc vàng

  Mã sản phẩm CMK TQ vang

  Đá mài kiếng 100mm Trung Quốc vàng, đĩa mài kiếng 100mm Trung Quốc vàng, chén mài kiếng 100mm Trung Quốc vàng

  Giá bán sỉ 24150 VND

  Giá bán lẻ 26450 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài đa năng Total 12 răng

  mài đa năng Total 12 răng

  Mã sản phẩm CMDDN Total 12

  đá mài bê tông Total 12 răng, đá mài gạch Total 12 răng, đá mài tường Total 12 răng, đá mài đá Total 12 răng

  Giá bán sỉ 132300 VND

  Giá bán lẻ 144900 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài đa năng Total 20 răng

  mài đa năng Total 20 răng

  Mã sản phẩm CMDDN Total 20

  đá mài gạch Total 20 răng, đá mài tường Total 20 răng, đá mài đá Total 20 răng, đá mài bê tông Total 20 răng

  Giá bán sỉ 201600 VND

  Giá bán lẻ 220800 VND

  Xem giỏ hàng

 • cắt kiếng Trung Quốc Trắng

  cắt kiếng Trung Quốc Trắng

  Mã sản phẩm CMK TQ Trang

  đĩa mài kiếng 100 Trung Quốc Trắng, chén mài kiếng 100 Trung Quốc Trắng, Đá mài kiếng 100 Trung Quốc Trắng

  Giá bán sỉ 16275 VND

  Giá bán lẻ 17825 VND

  Xem giỏ hàng

 • Chén mài đá kim cương

  Chén mài đá kim cương

  Mã sản phẩm CMDK kim cuong

  đá mài bê tông 100 kim cương, đá mài gạch 100 kim cương, đá mài tường 100 kim cương, đá mài đá 100 kim cương

  Giá bán sỉ 25200 VND

  Giá bán lẻ 27600 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài ướt Kim cương

  mài ướt Kim cương

  Mã sản phẩm CMDU Kim cuong

  chén mài bê tông D100 Kim cương ướt, chén mài gạch D100 Kim cương ướt, chén mài tường D100 Kim cương ướt, chén mài đá D100 Kim cương ướt

  Giá bán sỉ 25200 VND

  Giá bán lẻ 27600 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài ướt Rose

  mài ướt Rose

  Mã sản phẩm CMDU Rose

  chén mài gạch 100 Rose ướt, chén mài tường 100 Rose ướt, chén mài đá 100 Rose ướt, chén mài bê tông 100 Rose ướt

  Giá bán sỉ 27300 VND

  Giá bán lẻ 29900 VND

  Xem giỏ hàng

 • mài đa năng Total 24 răng

  mài đa năng Total 24 răng

  Mã sản phẩm CMDDN Total 24

  đá mài tường Total 24 răng, đá mài đá Total 24 răng, đá mài bê tông Total 24 răng, đá mài gạch Total 24 răng

  Giá bán sỉ 299250 VND

  Giá bán lẻ 327750 VND

  Xem giỏ hàng

 • Chén mài đá Rose

  Chén mài đá Rose

  Mã sản phẩm CMDK Rose

  đá mài gạch 100 Rose, đá mài tường 100 Rose, đá mài đá 100 Rose, đá mài bê tông 100 Rose

  Giá bán sỉ 27300 VND

  Giá bán lẻ 29900 VND

  Xem giỏ hàng

 • cắt kiếng Asaki AK3511

  cắt kiếng Asaki AK3511

  Mã sản phẩm CMK Asaki 100

  chén mài kiếng Asaki AK3511, Đá mài kiếng Asaki AK3511, đĩa mài kiếng Asaki AK3511

  Giá bán sỉ 49350 VND

  Giá bán lẻ 54050 VND

  Xem giỏ hàng