Phi vàng

Chuyên sản xuất Rẻ nhất Đá cắt gạch phi vàng khô các loại, Đá cắt bê tông phi vàng khô, Đá cắt tường đá Với giá Chuyên sản xuất

 • Lưỡi cắt gạch khô phi vàng 400mm

  Mã sản phẩm LCG khô phi vàng 400

  Đá cắt gạch 400 phi vàng, Đá cắt bê tông 400 phi vàng, Đá cắt tường 400 phi vàng, Đá cắt đá 400 phi vàng

  Giá bán sỉ 579600 VND

  Giá bán lẻ 634800 VND

  Xem giỏ hàng

 • Lưỡi cắt gạch khô phi vàng 500mm

  Mã sản phẩm LCG khô phi vàng 500

  Đá cắt bê tông 500 phi vàng, Đá cắt tường 500 phi vàng, Đá cắt đá 500 phi vàng, Đá cắt gạch 500 phi vàng

  Giá bán sỉ 1268400 VND

  Giá bán lẻ 1389200 VND

  Xem giỏ hàng

 • Lưỡi cắt gạch khô phi vàng 600mm

  Mã sản phẩm LCG khô phi vàng 600

  Đá cắt tường 600 phi vàng, Đá cắt đá 600 phi vàng, Đá cắt gạch 600 phi vàng, Đá cắt bê tông 600 phi vàng

  Giá bán sỉ 1630650 VND

  Giá bán lẻ 1795850 VND

  Xem giỏ hàng