Makita

Bảng giá chính hãng Đĩa cắt gạch Makita khô các loại, Đĩa cắt bê tông Makita khô, Đĩa cắt tường đá Với giá bán ưu tiên

 • Lưỡi cắt gạch Makita 44351

  Lưỡi cắt gạch Makita 44351

  Mã sản phẩm LCG Makita D-44351

  Đĩa cắt gạch Makita 44351, Đĩa cắt bê tông Makita 44351, Đĩa cắt tường Makita 44351, Đĩa cắt đá Makita 44351

  Giá bán sỉ 48300 VND

  Giá bán lẻ 52900 VND

  Xem giỏ hàng

 • Lưỡi cắt gạch Makita 42531

  Lưỡi cắt gạch Makita 42531

  Mã sản phẩm LCG Makita khô D-42531

  Đĩa cắt bê tông Makita 42531, Đĩa cắt tường Makita 42531, Đĩa cắt đá Makita 42531, Đĩa cắt gạch Makita 42531

  Giá bán sỉ 49350 VND

  Giá bán lẻ 54050 VND

  Xem giỏ hàng

 • Lưỡi cắt gạch Makita 42581

  Lưỡi cắt gạch Makita 42581

  Mã sản phẩm LCG Makita khô D-42581

  Đĩa cắt tường Makita D42581, Đĩa cắt đá Makita D42581, Đĩa cắt gạch Makita D42581, Đĩa cắt bê tông Makita D42581

  Giá bán sỉ 54600 VND

  Giá bán lẻ 59800 VND

  Xem giỏ hàng

 • Lưỡi cắt gạch Makita 42606

  Lưỡi cắt gạch Makita 42606

  Mã sản phẩm LCG Makita khô D-42606

  Lưỡi cắt gạch Makita D42606, Lưỡi cắt bê tông Makita D42606, Lưỡi cắt tường Makita D42606, Lưỡi cắt đá Makita D42606

  Giá bán sỉ 56700 VND

  Giá bán lẻ 62100 VND

  Xem giỏ hàng

 • Lưỡi cắt gạch Makita 42553

  Lưỡi cắt gạch Makita 42553

  Mã sản phẩm LCG Makita khô D-42553

  Lưỡi cắt bê tông Makita D42553, Lưỡi cắt tường Makita D42553, Lưỡi cắt đá Makita D42553, Lưỡi cắt gạch Makita D42553

  Giá bán sỉ 54600 VND

  Giá bán lẻ 59800 VND

  Xem giỏ hàng

 • Lưỡi cắt gạch Makita 05212

  Lưỡi cắt gạch Makita 05212

  Mã sản phẩm LCG Makita D-05212

  Lưỡi cắt tường Makita D05212, Lưỡi cắt đá Makita D05212, Lưỡi cắt gạch Makita D05212, Lưỡi cắt bê tông Makita D05212

  Giá bán sỉ 69300 VND

  Giá bán lẻ 75900 VND

  Xem giỏ hàng

 • Lưỡi cắt gạch Makita 44258

  Lưỡi cắt gạch Makita 44258

  Mã sản phẩm LCG Makita D-44258

  Đá cắt gạch Makita D44258, Đá cắt bê tông Makita D44258, Đá cắt tường Makita D44258, Đá cắt đá Makita D44258

  Giá bán sỉ 71925 VND

  Giá bán lẻ 78775 VND

  Xem giỏ hàng

 • Lưỡi cắt gạch Makita 180

  Lưỡi cắt gạch Makita 180

  Mã sản phẩm LCG Makita khô 180

  Đá cắt bê tông Makita 180, Đá cắt tường Makita 180, Đá cắt đá Makita 180, Đá cắt gạch Makita 180

  Giá bán sỉ 150150 VND

  Giá bán lẻ 164450 VND

  Xem giỏ hàng