Bosch

Cửa hàng cung cấp đá cắt bê tông bosch đa năng các loại, đá cắt gạch bosch đa năng, đá cắt tường đá Được kiểm tra khi xuất xưởng

 • cắt đa năng Bosch 105

  cắt đa năng Bosch 105

  Mã sản phẩm LCG DN Bosch 105

  đá cắt bê tông 105 bosch đa năng, đá cắt gạch 105 bosch đa năng, đá cắt tường 105 bosch đa năng, đá cắt đá 105 bosch đa năng

  Giá bán sỉ 64050 VND

  Giá bán lẻ 70150 VND

  Xem giỏ hàng

 • cắt đa năng Bosch 110

  cắt đa năng Bosch 110

  Mã sản phẩm LCG DN Bosch 110

  đá cắt gạch 110 bosch đa năng, đá cắt tường 110 bosch đa năng, đá cắt đá 110 bosch đa năng, đá cắt bê tông 110 bosch đa năng

  Giá bán sỉ 69300 VND

  Giá bán lẻ 75900 VND

  Xem giỏ hàng

 • cắt đa năng Bosch 150

  cắt đa năng Bosch 150

  Mã sản phẩm LCG DN Bosch 150

  đá cắt tường 150 bosch đa năng, đá cắt đá 150 bosch đa năng, đá cắt bê tông 150 bosch đa năng, đá cắt gạch 150 bosch đa năng

  Giá bán sỉ 150150 VND

  Giá bán lẻ 164450 VND

  Xem giỏ hàng

 • cắt đa năng Bosch 180

  cắt đa năng Bosch 180

  Mã sản phẩm LCG DN Bosch 180

  Lưỡi cắt bê tông 180 bosch đa năng, Lưỡi cắt gạch 180 bosch đa năng, Lưỡi cắt tường 180 bosch đa năng, Lưỡi cắt đá 180 bosch đa năng

  Giá bán sỉ 186900 VND

  Giá bán lẻ 204700 VND

  Xem giỏ hàng

 • cắt đa năng Bosch 230

  cắt đa năng Bosch 230

  Mã sản phẩm LCG DN Bosch 230

  Lưỡi cắt gạch 230 bosch đa năng, Lưỡi cắt tường 230 bosch đa năng, Lưỡi cắt đá 230 bosch đa năng, Lưỡi cắt bê tông 230 bosch đa năng

  Giá bán sỉ 301350 VND

  Giá bán lẻ 330050 VND

  Xem giỏ hàng