Total

Nhà kinh doanh đá cắt sắt kim loại hợp kim Total, Đĩa cắt kim loại Đầu sư tử - Lưỡi cắt gạch khô Nhật, Đá mài hình chóp Stanley