King Blue

Nhà sản xuất đá cắt sắt kim loại hợp kim King Blue, Đĩa cắt sắt Golden dragon - Lưỡi cắt inox Nurito, Đá mài Khuôn Thụy điển