delta

Kinh doanh đá cắt sắt kim loại hợp kim delta, Đĩa cắt kiếng Đài loan - Lưỡi cắt đá khô Makita, Đá mài Hai đá Standard