Giá bán đá cắt sắt kim loại các loại, bán sỉ lưỡi cắt gạch đá bê tông tường các loại, bán lẻ đĩa cắt inox thép hợp kim các loại

Inox

Bánh cước đánh bóng rỉ sét Inox được sản xuất với công nghệ cao, bánh cước chà bóng Inox các loại các loại Hoàn hảo

 • Bánh cước Inox 200mm

  Bánh cước Inox 200mm

  Mã sản phẩm BCI 200

  bánh cước Inox 200mm, bánh cước đánh bóng Inox 200mm, bánh cước đánh rỉ Inox 200mm, bánh cước chà bóng Inox 200mm

  Giá bán sỉ : 63945 VND

  Giá bán lẻ : 70035 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh cước Inox 150mm

  Bánh cước Inox 150mm

  Mã sản phẩm BCI 150

  bánh cước Inox 150mm, bánh cước đánh bóng Inox 150mm, bánh cước đánh rỉ Inox 150mm, bánh cước chà bóng Inox 150mm

  Giá bán sỉ : 48510 VND

  Giá bán lẻ : 53130 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh cước Inox 120mm

  Bánh cước Inox 120mm

  Mã sản phẩm BCI 120

  bánh cước Inox 120mm, bánh cước đánh bóng Inox 120mm, bánh cước đánh rỉ Inox 120mm, bánh cước chà bóng Inox 120mm

  Giá bán sỉ : 37485 VND

  Giá bán lẻ : 41055 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh cước Inox 100mm

  Bánh cước Inox 100mm

  Mã sản phẩm BCI 100

  bánh cước Inox 100mm, bánh cước đánh bóng Inox 100mm, bánh cước đánh rỉ Inox 100mm, bánh cước chà bóng Inox 100mm

  Giá bán sỉ : 34230 VND

  Giá bán lẻ : 37490 VND

  ...xem giá bán