đá cắt, lưỡi cắt, đĩa cắt

Đầu tuýp dài 50mm 1/2 Inch