Đầu tuýp

Đầu tuýp, đầu khấu, đầu mở ốc, đầu nối tuýp, đầu tuýp lục giác, đầu tuýp bông, đầu tuýp hoa mai, đầu tuýp hoa thị, đầu tuýp lắc léo, đầu tuýp mở tán hư