Đế nỉ

Đế nỉ, Đế dán nỉ, đế nỉ đánh bóng, Giá đế nỉ