Bánh xơ dừa

Bánh xơ dừa đánh bóng, Bánh xơ dừa chà bóng, Bánh xơ dừa đánh rỉ, Giá bánh xơ dừa

 • Bánh xơ dừa 100mm

  Bánh xơ dừa 100mm

  Mã sản phẩm BXD1T

  Bánh xơ dừa đánh bóng, Đĩa xơ dừa chà bóng, Bánh xơ dừa đánh bóng tốt, giá bán bánh xơ dừa

  Giá bán sỉ: 13230 VND

  Giá bán lẻ: 14490 VND

  ...xem chi tiết

 • Bánh xơ dừa 120mm

  Bánh xơ dừa 120mm

  Mã sản phẩm BXD1T2

  Bánh xơ dừa chà bóng, Đĩa xơ dừa đánh rỉ, Bánh xơ dừa đánh bóng rẻ, nơi bán bánh xơ dừa

  Giá bán sỉ: 15435 VND

  Giá bán lẻ: 16905 VND

  ...xem chi tiết

 • Bánh xơ dừa 150mm

  Bánh xơ dừa 150mm

  Mã sản phẩm BXD1T5

  Bánh xơ dừa đánh rỉ, Đĩa xơ dừa chà rỉ, Bánh xơ dừa chà bóng tốt, chỗ bán bánh xơ dừa

  Giá bán sỉ: 20050 VND

  Giá bán lẻ: 24150 VND

  ...xem chi tiết

 • Bánh xơ dừa 180mm

  Bánh xơ dừa 180mm

  Mã sản phẩm BXD1T8

  Bánh xơ dừa chà rỉ, Đĩa xơ dừa đánh sét, Bánh xơ dừa chà bóng rẻ, cửa hàng bánh xơ dừa

  Giá bán sỉ: 27615 VND

  Giá bán lẻ: 30245 VND

  ...xem chi tiết

 • Bánh xơ dừa 200mm

  Bánh xơ dừa 200mm

  Mã sản phẩm BXD2T

  Bánh xơ dừa đánh sét, Đĩa xơ dừa chà sét, Bánh xơ dừa đánh rỉ tốt, kinh doanh bánh xơ dừa

  Giá bán sỉ: 28665 VND

  Giá bán lẻ: 31395 VND

  ...xem chi tiết

 • Bánh xơ dừa 250mm

  Bánh xơ dừa 250mm

  Mã sản phẩm BXD2T5

  Bánh xơ dừa chà sét, Đĩa xơ dừa đánh bóng kim loại, Bánh xơ dừa đánh rỉ rẻ, Đại lý bánh xơ dừa

  Giá bán sỉ: 37485 VND

  Giá bán lẻ: 41055 VND

  ...xem chi tiết

 • Bánh xơ dừa 300mm

  Bánh xơ dừa 300mm

  Mã sản phẩm BXD3T

  Bánh xơ dừa đánh bóng kim loại, Đĩa xơ dừa chà bóng kim loại, Bánh xơ dừa đánh sét tốt, báo giá bánh xơ dừa

  Giá bán sỉ: 44100 VND

  Giá bán lẻ: 48300 VND

  ...xem chi tiết

 • Bánh xơ dừa 350mm

  Bánh xơ dừa 350mm

  Mã sản phẩm BXD3T5

  Bánh xơ dừa chà bóng kim loại, Đĩa xơ dừa đánh bóng sắt, Bánh xơ dừa đánh sét rẻ, bảng giá bánh xơ dừa

  Giá bán sỉ: 52920 VND

  Giá bán lẻ: 57960 VND

  ...xem chi tiết

 • Bánh xơ dừa 400mm

  Bánh xơ dừa 400mm

  Mã sản phẩm BXD4T

  Bánh xơ dừa đánh bóng sắt, Đĩa xơ dừa chà bóng sắt, Bánh xơ dừa đánh bóng kim loại rẻ, cung cấp bánh xơ dừa

  Giá bán sỉ: 83790 VND

  Giá bán lẻ: 91770 VND

  ...xem chi tiết

 • Bánh xơ dừa 450mm

  Bánh xơ dừa 450mm

  Mã sản phẩm BXD4T5

  Bánh xơ dừa chà bóng sắt, Đĩa xơ dừa đánh bóng lư đồng, Bánh xơ dừa rẻ, Bán lẻ bánh xơ dừa

  Giá bán sỉ: 109200 VND

  Giá bán lẻ: 119600 VND

  ...xem chi tiết

 • Bánh xơ dừa 500mm

  Bánh xơ dừa 500mm

  Mã sản phẩm BXD5T

  Bánh xơ dừa đánh bóng lư đồng, Đĩa xơ dừa đánh bóng, Bánh xơ dừa tốt, bán buôn bánh xơ dừa

  Giá bán sỉ: 0 VND

  ...xem chi tiết