Giá bán đá cắt sắt kim loại các loại, bán sỉ lưỡi cắt gạch đá bê tông tường các loại, bán lẻ đĩa cắt inox thép hợp kim các loại

Bánh xơ dừa đánh bóng chà sắt rỉ sét

Nhà cung cấp Bánh xơ dừa đánh bóng rỉ sét sắt thép inox kim loại hợp kim các loại Rẻ nhất

 • Bánh xơ dừa 500mm

  Bánh xơ dừa 500mm

  Mã sản phẩm BXD 500

  Bánh xơ dừa 500mm, bánh xơ dừa đánh bóng 500mm, bánh xơ dừa đánh rỉ 500mm, bánh xơ dừa chà sắt 500mm

  Giá bán sỉ : 109200 VND

  Giá bán lẻ : 119600 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh xơ dừa 450mm

  Bánh xơ dừa 450mm

  Mã sản phẩm BXD 450

  Bánh xơ dừa 450mm, bánh xơ dừa đánh bóng 450mm, bánh xơ dừa đánh rỉ 450mm, bánh xơ dừa chà sắt 450mm

  Giá bán sỉ : 109200 VND

  Giá bán lẻ : 119600 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh xơ dừa 400mm

  Bánh xơ dừa 400mm

  Mã sản phẩm BXD 400

  Bánh xơ dừa 400mm, bánh xơ dừa đánh bóng 400mm, bánh xơ dừa đánh rỉ 400mm, bánh xơ dừa chà sắt 400mm

  Giá bán sỉ : 83790 VND

  Giá bán lẻ : 91770 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh xơ dừa 350mm

  Bánh xơ dừa 350mm

  Mã sản phẩm BXD 350

  Bánh xơ dừa 350mm, bánh xơ dừa đánh bóng 350mm, bánh xơ dừa đánh rỉ 350mm, bánh xơ dừa chà sắt 350mm

  Giá bán sỉ : 52920 VND

  Giá bán lẻ : 57960 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh xơ dừa 300mm

  Bánh xơ dừa 300mm

  Mã sản phẩm BXD 300

  Bánh xơ dừa 300mm, bánh xơ dừa đánh bóng 300mm, bánh xơ dừa đánh rỉ 300mm, bánh xơ dừa chà sắt 300mm

  Giá bán sỉ : 44100 VND

  Giá bán lẻ : 48300 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh xơ dừa 250mm

  Bánh xơ dừa 250mm

  Mã sản phẩm BXD 250

  Bánh xơ dừa 250mm, bánh xơ dừa đánh bóng 250mm, bánh xơ dừa đánh rỉ 250mm, bánh xơ dừa chà sắt 250mm

  Giá bán sỉ : 37485 VND

  Giá bán lẻ : 41055 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh xơ dừa 200mm

  Bánh xơ dừa 200mm

  Mã sản phẩm BXD 200

  Bánh xơ dừa 200mm, bánh xơ dừa đánh bóng 200mm, bánh xơ dừa đánh rỉ 200mm, bánh xơ dừa chà sắt 200mm

  Giá bán sỉ : 28665 VND

  Giá bán lẻ : 31395 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh xơ dừa 180mm

  Bánh xơ dừa 180mm

  Mã sản phẩm BXD 180

  Bánh xơ dừa 180mm, bánh xơ dừa đánh bóng 180mm, bánh xơ dừa đánh rỉ 180mm, bánh xơ dừa chà sắt 180mm

  Giá bán sỉ : 27615 VND

  Giá bán lẻ : 30245 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh xơ dừa 150mm

  Bánh xơ dừa 150mm

  Mã sản phẩm BXD 150

  Bánh xơ dừa 150mm, bánh xơ dừa đánh bóng 150mm, bánh xơ dừa đánh rỉ 150mm, bánh xơ dừa chà sắt 150mm

  Giá bán sỉ : 22050 VND

  Giá bán lẻ : 24150 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh xơ dừa 120mm

  Bánh xơ dừa 120mm

  Mã sản phẩm BXD 120

  Bánh xơ dừa 120mm, bánh xơ dừa đánh bóng 120mm, bánh xơ dừa đánh rỉ 120mm, bánh xơ dừa chà sắt 120mm

  Giá bán sỉ : 15435 VND

  Giá bán lẻ : 16905 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh xơ dừa 100mm

  Bánh xơ dừa 100mm

  Mã sản phẩm BXD 100

  Bánh xơ dừa 100mm, bánh xơ dừa đánh bóng 100mm, bánh xơ dừa đánh rỉ 100mm, bánh xơ dừa chà sắt 100mm

  Giá bán sỉ : 13230 VND

  Giá bán lẻ : 14490 VND

  ...xem giá bán