Đá cắt, đĩa cắt, lưỡi cắt

Bánh vải xanh may thưa

Bánh vải đánh bóng rỉ sét kim loại màu xanh may thưa Với tuổi thọ cao nhất, Chuyên sản xuất đặc biệt bánh vải chà sắt thép inox xanh các loại

 • Bánh vải xanh 300mm

  Bánh vải xanh 300mm

  Mã sản phẩm BVX 300T

  Bánh vải 300mm, bánh vải đánh bóng 300mm, bánh vải đánh rỉ 300mm, bánh vải chà sắt 300mm

  Giá bán sỉ : 12180 VND

  Giá bán lẻ : 13340 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải xanh 250mm

  Bánh vải xanh 250mm

  Mã sản phẩm BVX 250T

  Bánh vải 250mm, bánh vải đánh bóng 250mm, bánh vải đánh rỉ 250mm, bánh vải chà sắt 250mm

  Giá bán sỉ : 9345 VND

  Giá bán lẻ : 10235 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải xanh 200mm

  Bánh vải xanh 200mm

  Mã sản phẩm BVX 200T

  Bánh vải 200mm, bánh vải đánh bóng 200mm, bánh vải đánh rỉ 200mm, bánh vải chà sắt 200mm

  Giá bán sỉ : 6615 VND

  Giá bán lẻ : 7245 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải xanh 180mm

  Bánh vải xanh 180mm

  Mã sản phẩm BVX 180T

  Bánh vải 180mm, bánh vải đánh bóng 180mm, bánh vải đánh rỉ 180mm, bánh vải chà sắt 180mm

  Giá bán sỉ : 6090 VND

  Giá bán lẻ : 6670 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải xanh 150mm

  Bánh vải xanh 150mm

  Mã sản phẩm BVX 150T

  Bánh vải 150mm, bánh vải đánh bóng 150mm, bánh vải đánh rỉ 150mm, bánh vải chà sắt 150mm

  Giá bán sỉ : 4935 VND

  Giá bán lẻ : 5405 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải xanh 120mm

  Bánh vải xanh 120mm

  Mã sản phẩm BVX 120T

  Bánh vải 120mm, bánh vải đánh bóng 120mm, bánh vải đánh rỉ 120mm, bánh vải chà sắt 120mm

  Giá bán sỉ : 3885 VND

  Giá bán lẻ : 4255 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải xanh 100mm

  Bánh vải xanh 100mm

  Mã sản phẩm BVX 100T

  Bánh vải 100mm, bánh vải đánh bóng 100mm, bánh vải đánh rỉ 100mm, bánh vải chà sắt 100mm

  Giá bán sỉ : 3360 VND

  Giá bán lẻ : 3680 VND

  ...xem giá bán