xanh may dầy

Bán lẻ Bánh vải đánh bóng lư đồng màu xanh may dầy, Cửa hàng mua bán bánh vải chà sắt thép inox kim loại xanh dầy các loại

 • Bánh vải xanh 100mm dầy

  Bánh vải xanh 100mm dầy

  Mã sản phẩm BVX 100D

  Bánh vải xanh 100mm, bánh vải đánh bóng xanh 100mm, bánh vải đánh rỉ xanh 100mm, bánh vải chà sắt xanh 100mm

  Giá bán sỉ : 3360 VND

  Giá bán lẻ : 3680 VND

  Xem giỏ hàng

 • Bánh vải xanh 120mm dầy

  Bánh vải xanh 120mm dầy

  Mã sản phẩm BVX 120D

  Bánh vải xanh 120mm, bánh vải đánh bóng xanh 120mm, bánh vải đánh rỉ xanh 120mm, bánh vải chà sắt xanh 120mm

  Giá bán sỉ : 3885 VND

  Giá bán lẻ : 4255 VND

  Xem giỏ hàng

 • Bánh vải xanh 150mm dầy

  Bánh vải xanh 150mm dầy

  Mã sản phẩm BVX 150D

  Bánh vải xanh 150mm, bánh vải đánh bóng xanh 150mm, bánh vải đánh rỉ xanh 150mm, bánh vải chà sắt xanh 150mm

  Giá bán sỉ : 5565 VND

  Giá bán lẻ : 6095 VND

  Xem giỏ hàng

 • Bánh vải xanh 180mm dầy

  Bánh vải xanh 180mm dầy

  Mã sản phẩm BVX 180D

  Bánh vải xanh 180mm, bánh vải đánh bóng xanh 180mm, bánh vải đánh rỉ xanh 180mm, bánh vải chà sắt xanh 180mm

  Giá bán sỉ : 7770 VND

  Giá bán lẻ : 8510 VND

  Xem giỏ hàng

 • Bánh vải xanh 200mm dầy

  Bánh vải xanh 200mm dầy

  Mã sản phẩm BVX 200D

  Bánh vải xanh 200mm, bánh vải đánh bóng xanh 200mm, bánh vải đánh rỉ xanh 200mm, bánh vải chà sắt xanh 200mm

  Giá bán sỉ : 8295 VND

  Giá bán lẻ : 9085 VND

  Xem giỏ hàng

 • Bánh vải xanh 250mm dầy

  Bánh vải xanh 250mm dầy

  Mã sản phẩm BVX 250D

  Bánh vải xanh 250mm, bánh vải đánh bóng xanh 250mm, bánh vải đánh rỉ xanh 250mm, bánh vải chà sắt xanh 250mm

  Giá bán sỉ : 11025 VND

  Giá bán lẻ : 12075 VND

  Xem giỏ hàng

 • Bánh vải xanh 300mm dầy

  Bánh vải xanh 300mm dầy

  Mã sản phẩm BVX 300D

  Bánh vải xanh 300mm, bánh vải đánh bóng xanh 300mm, bánh vải đánh rỉ xanh 300mm, bánh vải chà sắt xanh 300mm

  Giá bán sỉ : 15435 VND

  Giá bán lẻ : 16905 VND

  Xem giỏ hàng

 • Bánh vải xanh 350mm dầy

  Bánh vải xanh 350mm dầy

  Mã sản phẩm BVX 350D

  Bánh vải xanh 350mm, bánh vải đánh bóng xanh 350mm, bánh vải đánh rỉ xanh 350mm, bánh vải chà sắt xanh 350mm

  Giá bán sỉ : 21000 VND

  Giá bán lẻ : 23000 VND

  Xem giỏ hàng