Giá bán đá cắt sắt kim loại các loại, bán sỉ lưỡi cắt gạch đá bê tông tường các loại, bán lẻ đĩa cắt inox thép hợp kim các loại

Bánh vải trắng may dầy

Bánh vải đánh bóng rỉ sét kim loại màu trắng may dầy Với Giá bán tốt nhất, bánh vải chà sắt thép inox dầy các loại

 • Bánh vải trắng 300mm dầy

  Bánh vải trắng 300mm dầy

  Mã sản phẩm BVT 300D

  bánh vải 12 Inch, bánh vải đánh bóng 12 Inch, bánh vải đánh rỉ 12 Inch, bánh vải chà sắt 12 Inch

  Giá bán sỉ : 16590 VND

  Giá bán lẻ : 18170 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải trắng 250mm dầy

  Bánh vải trắng 250mm dầy

  Mã sản phẩm BVT 250D

  bánh vải 10 Inch, bánh vải đánh bóng 10 Inch, bánh vải đánh rỉ 10 Inch, bánh vải chà sắt 10 Inch

  Giá bán sỉ : 13230 VND

  Giá bán lẻ : 14490 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải trắng 200mm dầy

  Bánh vải trắng 200mm dầy

  Mã sản phẩm BVT 200D

  bánh vải 8 Inch, bánh vải đánh bóng 8 Inch, bánh vải đánh rỉ 8 Inch, bánh vải chà sắt 8 Inch

  Giá bán sỉ : 10500 VND

  Giá bán lẻ : 11500 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải trắng 180mm dầy

  Bánh vải trắng 180mm dầy

  Mã sản phẩm BVT 180D

  bánh vải 7 Inch, bánh vải đánh bóng 7 Inch, bánh vải đánh rỉ 7 Inch, bánh vải chà sắt 7 Inch

  Giá bán sỉ : 8820 VND

  Giá bán lẻ : 9660 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải trắng 150mm dầy

  Bánh vải trắng 150mm dầy

  Mã sản phẩm BVT 150D

  bánh vải 6 Inch, bánh vải đánh bóng 6 Inch, bánh vải đánh rỉ 6 Inch, bánh vải chà sắt 6 Inch

  Giá bán sỉ : 6615 VND

  Giá bán lẻ : 7245 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải trắng 120mm dầy

  Bánh vải trắng 120mm dầy

  Mã sản phẩm BVT 120D

  bánh vải 5 Inch, bánh vải đánh bóng 5 Inch, bánh vải đánh rỉ 5 Inch, bánh vải chà sắt 5 Inch

  Giá bán sỉ : 4410 VND

  Giá bán lẻ : 4830 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải trắng 100mm dầy

  Bánh vải trắng 100mm dầy

  Mã sản phẩm BVT 100D

  bánh vải 4 Inch, bánh vải đánh bóng 4 Inch, bánh vải đánh rỉ 4 Inch, bánh vải chà sắt 4 Inch

  Giá bán sỉ : 3885 VND

  Giá bán lẻ : 4255 VND

  ...xem giá bán