Giá bán đá cắt sắt kim loại các loại, bán sỉ lưỡi cắt gạch đá bê tông tường các loại, bán lẻ đĩa cắt inox thép hợp kim các loại

Bánh vải đánh bóng chà sắt rỉ sét

Kinh doanh Bánh vải đánh bóng rỉ sét kim loại hợp kim các loại, giá bán bánh vải chà bóng sắt thép inox kim loại hợp kim các loại Chuyên dùng

 • Bánh vải trắng 300mm

  Bánh vải trắng 300mm

  Mã sản phẩm BVT 300T

  bánh vải D300, bánh vải đánh bóng D300, bánh vải đánh rỉ D300, bánh vải chà sắt D300

  Giá bán sỉ : 13230 VND

  Giá bán lẻ : 14490 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải trắng 300mm dầy

  Bánh vải trắng 300mm dầy

  Mã sản phẩm BVT 300D

  bánh vải 12 Inch, bánh vải đánh bóng 12 Inch, bánh vải đánh rỉ 12 Inch, bánh vải chà sắt 12 Inch

  Giá bán sỉ : 16590 VND

  Giá bán lẻ : 18170 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải xanh 350mm dầy

  Bánh vải xanh 350mm dầy

  Mã sản phẩm BVX 350D

  Bánh vải xanh 350mm, bánh vải đánh bóng xanh 350mm, bánh vải đánh rỉ xanh 350mm, bánh vải chà sắt xanh 350mm

  Giá bán sỉ : 21000 VND

  Giá bán lẻ : 23000 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải xanh 300mm

  Bánh vải xanh 300mm

  Mã sản phẩm BVX 300T

  Bánh vải 300mm, bánh vải đánh bóng 300mm, bánh vải đánh rỉ 300mm, bánh vải chà sắt 300mm

  Giá bán sỉ : 12180 VND

  Giá bán lẻ : 13340 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải xanh 250mm

  Bánh vải xanh 250mm

  Mã sản phẩm BVX 250T

  Bánh vải 250mm, bánh vải đánh bóng 250mm, bánh vải đánh rỉ 250mm, bánh vải chà sắt 250mm

  Giá bán sỉ : 9345 VND

  Giá bán lẻ : 10235 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải xanh 300mm dầy

  Bánh vải xanh 300mm dầy

  Mã sản phẩm BVX 300D

  Bánh vải xanh 300mm, bánh vải đánh bóng xanh 300mm, bánh vải đánh rỉ xanh 300mm, bánh vải chà sắt xanh 300mm

  Giá bán sỉ : 15435 VND

  Giá bán lẻ : 16905 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải trắng 250mm dầy

  Bánh vải trắng 250mm dầy

  Mã sản phẩm BVT 250D

  bánh vải 10 Inch, bánh vải đánh bóng 10 Inch, bánh vải đánh rỉ 10 Inch, bánh vải chà sắt 10 Inch

  Giá bán sỉ : 13230 VND

  Giá bán lẻ : 14490 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải trắng 250mm

  Bánh vải trắng 250mm

  Mã sản phẩm BVT 250T

  bánh vải D250, bánh vải đánh bóng D250, bánh vải đánh rỉ D250, bánh vải chà sắt D250

  Giá bán sỉ : 9345 VND

  Giá bán lẻ : 10235 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải trắng 200mm

  Bánh vải trắng 200mm

  Mã sản phẩm BVT 200T

  bánh vải D200, bánh vải đánh bóng D200, bánh vải đánh rỉ D200, bánh vải chà sắt D200

  Giá bán sỉ : 6615 VND

  Giá bán lẻ : 7245 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải trắng 200mm dầy

  Bánh vải trắng 200mm dầy

  Mã sản phẩm BVT 200D

  bánh vải 8 Inch, bánh vải đánh bóng 8 Inch, bánh vải đánh rỉ 8 Inch, bánh vải chà sắt 8 Inch

  Giá bán sỉ : 10500 VND

  Giá bán lẻ : 11500 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải xanh 250mm dầy

  Bánh vải xanh 250mm dầy

  Mã sản phẩm BVX 250D

  Bánh vải xanh 250mm, bánh vải đánh bóng xanh 250mm, bánh vải đánh rỉ xanh 250mm, bánh vải chà sắt xanh 250mm

  Giá bán sỉ : 11025 VND

  Giá bán lẻ : 12075 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải xanh 200mm

  Bánh vải xanh 200mm

  Mã sản phẩm BVX 200T

  Bánh vải 200mm, bánh vải đánh bóng 200mm, bánh vải đánh rỉ 200mm, bánh vải chà sắt 200mm

  Giá bán sỉ : 6615 VND

  Giá bán lẻ : 7245 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải xanh 180mm

  Bánh vải xanh 180mm

  Mã sản phẩm BVX 180T

  Bánh vải 180mm, bánh vải đánh bóng 180mm, bánh vải đánh rỉ 180mm, bánh vải chà sắt 180mm

  Giá bán sỉ : 6090 VND

  Giá bán lẻ : 6670 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải xanh 200mm dầy

  Bánh vải xanh 200mm dầy

  Mã sản phẩm BVX 200D

  Bánh vải xanh 200mm, bánh vải đánh bóng xanh 200mm, bánh vải đánh rỉ xanh 200mm, bánh vải chà sắt xanh 200mm

  Giá bán sỉ : 8295 VND

  Giá bán lẻ : 9085 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải trắng 180mm dầy

  Bánh vải trắng 180mm dầy

  Mã sản phẩm BVT 180D

  bánh vải 7 Inch, bánh vải đánh bóng 7 Inch, bánh vải đánh rỉ 7 Inch, bánh vải chà sắt 7 Inch

  Giá bán sỉ : 8820 VND

  Giá bán lẻ : 9660 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải trắng 180mm

  Bánh vải trắng 180mm

  Mã sản phẩm BVT 180T

  bánh vải D180, bánh vải đánh bóng D180, bánh vải đánh rỉ D180, bánh vải chà sắt D180

  Giá bán sỉ : 6090 VND

  Giá bán lẻ : 6670 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải trắng 150mm

  Bánh vải trắng 150mm

  Mã sản phẩm BVT 150T

  bánh vải D150, bánh vải đánh bóng D150, bánh vải đánh rỉ D150, bánh vải chà sắt D150

  Giá bán sỉ : 4935 VND

  Giá bán lẻ : 5405 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải trắng 150mm dầy

  Bánh vải trắng 150mm dầy

  Mã sản phẩm BVT 150D

  bánh vải 6 Inch, bánh vải đánh bóng 6 Inch, bánh vải đánh rỉ 6 Inch, bánh vải chà sắt 6 Inch

  Giá bán sỉ : 6615 VND

  Giá bán lẻ : 7245 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải xanh 180mm dầy

  Bánh vải xanh 180mm dầy

  Mã sản phẩm BVX 180D

  Bánh vải xanh 180mm, bánh vải đánh bóng xanh 180mm, bánh vải đánh rỉ xanh 180mm, bánh vải chà sắt xanh 180mm

  Giá bán sỉ : 7770 VND

  Giá bán lẻ : 8510 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải xanh 150mm

  Bánh vải xanh 150mm

  Mã sản phẩm BVX 150T

  Bánh vải 150mm, bánh vải đánh bóng 150mm, bánh vải đánh rỉ 150mm, bánh vải chà sắt 150mm

  Giá bán sỉ : 4935 VND

  Giá bán lẻ : 5405 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải xanh 120mm

  Bánh vải xanh 120mm

  Mã sản phẩm BVX 120T

  Bánh vải 120mm, bánh vải đánh bóng 120mm, bánh vải đánh rỉ 120mm, bánh vải chà sắt 120mm

  Giá bán sỉ : 3885 VND

  Giá bán lẻ : 4255 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải xanh 150mm dầy

  Bánh vải xanh 150mm dầy

  Mã sản phẩm BVX 150D

  Bánh vải xanh 150mm, bánh vải đánh bóng xanh 150mm, bánh vải đánh rỉ xanh 150mm, bánh vải chà sắt xanh 150mm

  Giá bán sỉ : 5565 VND

  Giá bán lẻ : 6095 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải trắng 120mm dầy

  Bánh vải trắng 120mm dầy

  Mã sản phẩm BVT 120D

  bánh vải 5 Inch, bánh vải đánh bóng 5 Inch, bánh vải đánh rỉ 5 Inch, bánh vải chà sắt 5 Inch

  Giá bán sỉ : 4410 VND

  Giá bán lẻ : 4830 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải trắng 120mm

  Bánh vải trắng 120mm

  Mã sản phẩm BVT 120T

  bánh vải D120, bánh vải đánh bóng D120, bánh vải đánh rỉ D120, bánh vải chà sắt D120

  Giá bán sỉ : 3885 VND

  Giá bán lẻ : 4255 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải trắng 100mm

  Bánh vải trắng 100mm

  Mã sản phẩm BVT 100T

  bánh vải D100, bánh vải đánh bóng D100, bánh vải đánh rỉ D100, bánh vải chà sắt D100

  Giá bán sỉ : 3360 VND

  Giá bán lẻ : 3680 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải trắng 100mm dầy

  Bánh vải trắng 100mm dầy

  Mã sản phẩm BVT 100D

  bánh vải 4 Inch, bánh vải đánh bóng 4 Inch, bánh vải đánh rỉ 4 Inch, bánh vải chà sắt 4 Inch

  Giá bán sỉ : 3885 VND

  Giá bán lẻ : 4255 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải xanh 120mm dầy

  Bánh vải xanh 120mm dầy

  Mã sản phẩm BVX 120D

  Bánh vải xanh 120mm, bánh vải đánh bóng xanh 120mm, bánh vải đánh rỉ xanh 120mm, bánh vải chà sắt xanh 120mm

  Giá bán sỉ : 3885 VND

  Giá bán lẻ : 4255 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải xanh 100mm

  Bánh vải xanh 100mm

  Mã sản phẩm BVX 100T

  Bánh vải 100mm, bánh vải đánh bóng 100mm, bánh vải đánh rỉ 100mm, bánh vải chà sắt 100mm

  Giá bán sỉ : 3360 VND

  Giá bán lẻ : 3680 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh vải xanh 100mm dầy

  Bánh vải xanh 100mm dầy

  Mã sản phẩm BVX 100D

  Bánh vải xanh 100mm, bánh vải đánh bóng xanh 100mm, bánh vải đánh rỉ xanh 100mm, bánh vải chà sắt xanh 100mm

  Giá bán sỉ : 3360 VND

  Giá bán lẻ : 3680 VND

  ...xem giá bán