Giá bán đá cắt sắt kim loại các loại, bán sỉ lưỡi cắt gạch đá bê tông tường các loại, bán lẻ đĩa cắt inox thép hợp kim các loại

Bánh Kẽm mỏng

Bánh Kẽm đánh bóng rỉ sét mỏng Với giá bán cho Khách hàng, Tổng cung cấp chính hãng bánh kẽm chà sắt mỏng

 • Bánh kẽm 180mm mỏng

  Bánh kẽm 180mm mỏng

  Mã sản phẩm BK 180M

  bánh kẽm D180, bánh kẽm đánh bóng D180, bánh kẽm đánh rỉ D180, bánh kẽm chà sắt D180

  Giá bán sỉ : 13230 VND

  Giá bán lẻ : 14490 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh kẽm 150mm mỏng

  Bánh kẽm 150mm mỏng

  Mã sản phẩm BK 150M

  bánh kẽm D150, bánh kẽm đánh bóng D150, bánh kẽm đánh rỉ D150, bánh kẽm chà sắt D150

  Giá bán sỉ : 11025 VND

  Giá bán lẻ : 12075 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh kẽm 120mm mỏng

  Bánh kẽm 120mm mỏng

  Mã sản phẩm BK 120M

  bánh kẽm D120, bánh kẽm đánh bóng D120, bánh kẽm đánh rỉ D120, bánh kẽm chà sắt D120

  Giá bán sỉ : 7140 VND

  Giá bán lẻ : 7820 VND

  ...xem giá bán

 • Bánh kẽm D100 mỏng

  Bánh kẽm D100 mỏng

  Mã sản phẩm BK 100M

  bánh kẽm D100, bánh kẽm đánh bóng D100, bánh kẽm đánh rỉ D100, bánh kẽm chà sắt D100

  Giá bán sỉ : 6090 VND

  Giá bán lẻ : 6670 VND

  ...xem giá bán