Giá bán đá cắt sắt kim loại các loại, bán sỉ lưỡi cắt gạch đá bê tông tường các loại, bán lẻ đĩa cắt inox thép hợp kim các loại

 • C105

  C105

  Mã sản phẩm LCGDN Con rong C-105

  Lưỡi cắt gạch rồng, đá cắt gạch rồng, Đĩa cắt gạch rồng

  Giá bán sỉ : 21850 VND

  Giá bán lẻ : 24150 VND

  ...xem giá bán

 • D180

  D180

  Mã sản phẩm LCG Chim xanh T1180

  Lưỡi cắt gạch D180, đá cắt gạch D180, Đĩa cắt gạch D180

  Giá bán sỉ : 85500 VND

  Giá bán lẻ : 94500 VND

  ...xem giá bán

 • 114mm

  114mm

  Mã sản phẩm LCG Rong vang B-114

  Lưỡi cắt gạch 114mm, đá cắt gạch 114mm, Đĩa cắt gạch 114mm

  Giá bán sỉ : 30400 VND

  Giá bán lẻ : 33600 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt sắt Sawa D107 thép kim loại hợp kim

  Đá cắt sắt Sawa D107 thép kim loại hợp kim

  Mã sản phẩm DCS Sawa 107

  Đá cắt sắt 107mm, Đĩa cắt sắt 107mm, lưỡi cắt sắt 107mm

  Giá bán sỉ : 3420 VND

  Giá bán lẻ : 3780 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt sắt chim xanh Blue Bird 107mm thép kim loại hợp kim

  Đá cắt sắt chim xanh Blue Bird 107mm thép kim loại hợp kim

  Mã sản phẩm DCSLB 107

  Đá cắt sắt D107, Đĩa cắt sắt D107, lưỡi cắt sắt D107

  Giá bán sỉ : 3135 VND

  Giá bán lẻ : 3465 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt sắt King Blue D107 thép kim loại hợp kim

  Đá cắt sắt King Blue D107 thép kim loại hợp kim

  Mã sản phẩm DCSKL 107

  Đá cắt sắt 107mm, lưỡi cắt sắt 107mm, Đĩa cắt sắt 107mm

  Giá bán sỉ : 2850 VND

  Giá bán lẻ : 3150 VND

  ...xem giá bán

 • co-khia

  co-khia

  Mã sản phẩm LCV Bosch 105mm khía

  Lưỡi cắt vải 100mm, đá cắt vải 100mm, Đĩa cắt vải 100mm

  Giá bán sỉ : 49350 VND

  Giá bán lẻ : 54050 VND

  ...xem giá bán

 • 100mm

  100mm

  Mã sản phẩm LCG DN Unit 100

  Lưỡi cắt gạch 100mm, đá cắt gạch 100mm, Đĩa cắt gạch 100mm

  Giá bán sỉ : 23625 VND

  Giá bán lẻ : 25875 VND

  ...xem giá bán

 • D105

  D105

  Mã sản phẩm LCG DN Cooper 105

  Lưỡi cắt gạch D105, đá cắt gạch D105, Đĩa cắt gạch D105

  Giá bán sỉ : 61950 VND

  Giá bán lẻ : 67850 VND

  ...xem giá bán

 • 105mm

  105mm

  Mã sản phẩm LCG DN Bosch 105

  Lưỡi cắt gạch 105mm, đá cắt gạch 105mm, Đĩa cắt gạch 105mm

  Giá bán sỉ : 64050 VND

  Giá bán lẻ : 70150 VND

  ...xem giá bán

 • D100

  D100

  Mã sản phẩm LCG DN Total 100

  Lưỡi cắt gạch D100, đá cắt gạch D100, Đĩa cắt gạch D100

  Giá bán sỉ : 32550 VND

  Giá bán lẻ : 35650 VND

  ...xem giá bán

 • 100mm

  100mm

  Mã sản phẩm LCG dn NRT 100

  Lưỡi cắt gạch 100mm, đá cắt gạch 100mm, Đĩa cắt gạch 100mm

  Giá bán sỉ : 59220 VND

  Giá bán lẻ : 64860 VND

  ...xem giá bán

 • 405mm

  405mm

  Mã sản phẩm LCND Total 405

  Lưỡi cắt nhựa đường 405mm total, Đĩa cắt nhựa đường 405mm total

  Giá bán sỉ : 2268000 VND

  Giá bán lẻ : 2484000 VND

  ...xem giá bán

 • 100mm

  100mm

  Mã sản phẩm LCG Total uot 100

  Lưỡi cắt bê tông 100mm, đá cắt bê tông 100mm, Đĩa cắt bê tông 100mm

  Giá bán sỉ : 29400 VND

  Giá bán lẻ : 32200 VND

  ...xem giá bán

 • D100

  D100

  Mã sản phẩm LCG NRT uot 100 day

  Lưỡi cắt bê tông D100, đá cắt bê tông D100, Đĩa cắt bê tông D100

  Giá bán sỉ : 49875 VND

  Giá bán lẻ : 54625 VND

  ...xem giá bán

 • 100-mong

  100-mong

  Mã sản phẩm LCG NK uot 100M

  Lưỡi cắt bê tông 100mm, đá cắt bê tông 100mm, Đĩa cắt bê tông 100mm

  Giá bán sỉ : 17115 VND

  Giá bán lẻ : 18745 VND

  ...xem giá bán

 • 105mm

  105mm

  Mã sản phẩm LCG khô Cooper 105

  Lưỡi cắt gạch 105mm, đá cắt gạch 105mm, Đĩa cắt gạch 105mm

  Giá bán sỉ : 57750 VND

  Giá bán lẻ : 63250 VND

  ...xem giá bán

 • 105mm

  105mm

  Mã sản phẩm LCG Dewalt 105

  Lưỡi cắt gạch 105mm, đá cắt gạch 105mm, Đĩa cắt gạch 105mm

  Giá bán sỉ : 52500 VND

  Giá bán lẻ : 57500 VND

  ...xem giá bán

 • 105mm

  105mm

  Mã sản phẩm LCG Asaki ẠK429

  Lưỡi cắt gạch 105mm, đá cắt gạch 105mm, Đĩa cắt gạch 105mm

  Giá bán sỉ : 71400 VND

  Giá bán lẻ : 78200 VND

  ...xem giá bán

 • D105

  D105

  Mã sản phẩm LCG Bosch 728

  Lưỡi cắt gạch D105, Đĩa cắt gạch D105, đá cắt gạch D105

  Giá bán sỉ : 64050 VND

  Giá bán lẻ : 70150 VND

  ...xem giá bán

 • 44351

  44351

  Mã sản phẩm LCG Makita D-44351

  Lưỡi cắt gạch Makita 44351, đá cắt gạch Makita 44351, Đĩa cắt gạch Makita 44351

  Giá bán sỉ : 48300 VND

  Giá bán lẻ : 52900 VND

  ...xem giá bán

 • 100mm

  100mm

  Mã sản phẩm LCG Wynn 100

  Lưỡi cắt gạch 100mm, đá cắt gạch 100mm, Đĩa cắt gạch 100mm

  Giá bán sỉ : 84000 VND

  Giá bán lẻ : 92000 VND

  ...xem giá bán

 • 300mm

  300mm

  Mã sản phẩm LCG Covina khô 300

  Lưỡi cắt gạch 300mm, đá cắt gạch 300mm, Đĩa cắt gạch 300mm

  Giá bán sỉ : 844200 VND

  Giá bán lẻ : 924600 VND

  ...xem giá bán

 • D100

  D100

  Mã sản phẩm LCG Total khô 100

  Lưỡi cắt gạch Total , đá cắt gạch D100, Đĩa cắt gạch D100

  Giá bán sỉ : 30450 VND

  Giá bán lẻ : 33350 VND

  ...xem giá bán

 • 100mm

  100mm

  Mã sản phẩm LCG cá mập khô 100

  Lưỡi cắt gạch 100mm, đá cắt gạch 100mm, Đĩa cắt gạch 100mm

  Giá bán sỉ : 36750 VND

  Giá bán lẻ : 40250 VND

  ...xem giá bán

 • D100

  D100

  Mã sản phẩm LCG cá heo khô 100

  Lưỡi cắt gạch D100, đá cắt gạch D100, Đĩa cắt gạch D100

  Giá bán sỉ : 18795 VND

  Giá bán lẻ : 20585 VND

  ...xem giá bán

 • 100-mong

  100-mong

  Mã sản phẩm LCG NRT khô 100M

  Lưỡi cắt gạch 100mm, đá cắt gạch 100mm, Đĩa cắt gạch 100mm

  Giá bán sỉ : 37800 VND

  Giá bán lẻ : 41400 VND

  ...xem giá bán

 • 100M

  100M

  Mã sản phẩm LCG Nam Kiến khô 100 mỏng 1

  Lưỡi cắt gạch 100mm, Đĩa cắt gạch 100mm, đá cắt gạch 100mm

  Giá bán sỉ : 17115 VND

  Giá bán lẻ : 18745 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt inox Makita D100 D18758

  Đá cắt inox Makita D100 D18758

  Mã sản phẩm dci makita 100

  Đá cắt inox D100, đĩa cắt Inox D100, lưỡi cắt inox D100

  Giá bán sỉ : 12600 VND

  Giá bán lẻ : 13320 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt inox Bosch 100mm

  Đá cắt inox Bosch 100mm

  Mã sản phẩm dci Bosch 100M

  Đá cắt inox 100mm, đĩa cắt Inox 100mm, lưỡi cắt inox 100mm

  Giá bán sỉ : 9450 VND

  Giá bán lẻ : 10350 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt inox Stanley D100 STA8060

  Đá cắt inox Stanley D100 STA8060

  Mã sản phẩm dci Stanley 100

  Đá cắt inox D100, đĩa cắt Inox D100, lưỡi cắt inox D100

  Giá bán sỉ : 8925 VND

  Giá bán lẻ : 9775 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt inox Asaki 105mm

  Đá cắt inox Asaki 105mm

  Mã sản phẩm dci Asaki 105

  Đá cắt inox 105mm, đĩa cắt Inox 105mm, lưỡi cắt inox 105mm

  Giá bán sỉ : 5250 VND

  Giá bán lẻ : 5750 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt sắt Makita 100mm thép kim loại hợp kim

  Đá cắt sắt Makita 100mm thép kim loại hợp kim

  Mã sản phẩm dcs Makita 100M

  Đá cắt sắt D100, Đĩa cắt sắt D100, lưỡi cắt sắt D100

  Giá bán sỉ : 11330 VND

  Giá bán lẻ : 12210 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt sắt Bosch D100 thép kim loại hợp kim

  Đá cắt sắt Bosch D100 thép kim loại hợp kim

  Mã sản phẩm dcs Bosch 100 mỏng

  Đá cắt sắt 100mm, Đĩa cắt sắt 100mm, lưỡi cắt sắt 100mm

  Giá bán sỉ : 10094 VND

  Giá bán lẻ : 10878 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt sắt Stanley 100mm thép kim loại hợp kim

  Đá cắt sắt Stanley 100mm thép kim loại hợp kim

  Mã sản phẩm dcs Stanley 100

  Đá cắt sắt D100, lưỡi cắt sắt D100, Đĩa cắt sắt D100

  Giá bán sỉ : 8755 VND

  Giá bán lẻ : 9350 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt sắt Total D100 thép kim loại hợp kim

  Đá cắt sắt Total D100 thép kim loại hợp kim

  Mã sản phẩm dcs Total 100

  Đá cắt sắt 100mm, Đĩa cắt sắt 100mm, Đĩa cắt sắt 100mm

  Giá bán sỉ : 4738 VND

  Giá bán lẻ : 5060 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt sắt delta 100mm thép kim loại hợp kim

  Đá cắt sắt delta 100mm thép kim loại hợp kim

  Mã sản phẩm dcs delta 100

  Đá cắt sắt D100, lưỡi cắt sắt D100, Đĩa cắt sắt D100

  Giá bán sỉ : 2472 VND

  Giá bán lẻ : 2640 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt sắt Núi mountain D100 thép kim loại hợp kim

  Đá cắt sắt Núi mountain D100 thép kim loại hợp kim

  Mã sản phẩm dcs Núi 100

  Đá cắt sắt 100mm, Đĩa cắt sắt 100mm, lưỡi cắt sắt 100mm

  Giá bán sỉ : 2472 VND

  Giá bán lẻ : 2640 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt sắt Bò tót 100mm thép kim loại hợp kim

  Đá cắt sắt Bò tót 100mm thép kim loại hợp kim

  Mã sản phẩm dcs Bò tót 100

  Đá cắt sắt D100, Đĩa cắt sắt D100, lưỡi cắt sắt D100

  Giá bán sỉ : 2524 VND

  Giá bán lẻ : 2695 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt sắt Topwin D150 thép kim loại hợp kim

  Đá cắt sắt Topwin D150 thép kim loại hợp kim

  Mã sản phẩm dcs Topwin 150

  Đá cắt sắt 150mm, lưỡi cắt sắt 150mm, Đĩa cắt sắt 150mm

  Giá bán sỉ : 6405 VND

  Giá bán lẻ : 6710 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt sắt Tailin 100mm thép kim loại hợp kim

  Đá cắt sắt Tailin 100mm thép kim loại hợp kim

  Mã sản phẩm dcs Taillin 100

  Đá cắt sắt D100, lưỡi cắt sắt D100, Đĩa cắt sắt D100

  Giá bán sỉ : 3914 VND

  Giá bán lẻ : 4180 VND

  ...xem giá bán

 • 100mm

  100mm

  Mã sản phẩm dcs hDương 100

  Đá cắt sắt 100mm, Đĩa cắt sắt 100mm, lưỡi cắt sắt 100mm

  Giá bán sỉ : 5871 VND

  Giá bán lẻ : 6270 VND

  ...xem giá bán

 • D100

  D100

  Mã sản phẩm dcs Nhật 100

  Đá cắt sắt D100, Đĩa cắt sắt D100, lưỡi cắt sắt D100

  Giá bán sỉ : 4944 VND

  Giá bán lẻ : 5280 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt sắt đầu trâu D105

  Đá cắt sắt đầu trâu D105

  Mã sản phẩm dcs trâu 105

  Đá cắt sắt 100mm, Đĩa cắt sắt 100mm, lưỡi cắt sắt 100mm

  Giá bán sỉ : 3098 VND

  Giá bán lẻ : 3245 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt Inox Hải Dương D100

  Đá cắt Inox Hải Dương D100

  Mã sản phẩm dci hd 100

  Đá cắt inox D100, đĩa cắt Inox D100, lưỡi cắt inox D100

  Giá bán sỉ : 7035 VND

  Giá bán lẻ : 7705 VND

  ...xem giá bán

 • đá cắt Inox 100mm nhật NRT Nurito

  đá cắt Inox 100mm nhật NRT Nurito

  Mã sản phẩm dci NRT 100M

  Đá cắt inox 100mm, đĩa cắt Inox 100mm, lưỡi cắt inox 100mm

  Giá bán sỉ : 5775 VND

  Giá bán lẻ : 6325 VND

  ...xem giá bán

mai-2-da

Thương hiệu đá mài 2 đá hợp kim các loại, Nhà phân phối đĩa mài 2 đá hợp kim các loại, Nhà cung cấp chén mài 2 đá hợp kim các loại

 • đá mài 2 đá NRT Nurito Nhật 150x20x32 cam

  đá mài 2 đá NRT Nurito Nhật 150x20x32 cam

  Mã sản phẩm DMHK NRT cam 150

  đá mài hợp kim 150 NRT cam, đá mài tinh 150 NRT cam, đá mài thô 150 NRT cam, đá mài 150 NRT cam

  Giá bán sỉ : 63000 VND

  Giá bán lẻ : 69000 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá NRT Nurito Nhật 175x20x32 cam

  đá mài 2 đá NRT Nurito Nhật 175x20x32 cam

  Mã sản phẩm DMHK NRT cam 175

  đá mài tinh 175 NRT cam, đá mài thô 175 NRT cam, đá mài hợp kim 175 NRT cam, đá mài 175 NRT cam

  Giá bán sỉ : 80850 VND

  Giá bán lẻ : 88550 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá NRT Nurito Nhật 200x20x25 cam

  đá mài 2 đá NRT Nurito Nhật 200x20x25 cam

  Mã sản phẩm DMHK NRTcam 200x20

  đá mài thô 200 NRT cam, đá mài hợp kim 200 NRT cam, đá mài tinh 200 NRT cam, đá mài 200 NRT cam

  Giá bán sỉ : 98910 VND

  Giá bán lẻ : 108330 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá NRT Nurito Nhật 250x25x32 cam

  đá mài 2 đá NRT Nurito Nhật 250x25x32 cam

  Mã sản phẩm DMHK NRT cam 250

  đĩa mài hợp kim 250 NRT cam, đĩa mài tinh 250 NRT cam, đĩa mài thô 250 NRT cam, đĩa mài 250 NRT cam

  Giá bán sỉ : 182700 VND

  Giá bán lẻ : 200100 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá NRT Nurito Nhật 250x32x32 cam

  đá mài 2 đá NRT Nurito Nhật 250x32x32 cam

  Mã sản phẩm DMHK NRT cam 250x32

  đĩa mài tinh D250 NRT cam, đĩa mài thô D250 NRT cam, đĩa mài hợp kim D250 NRT cam, đĩa mài D250 NRT cam

  Giá bán sỉ : 254100 VND

  Giá bán lẻ : 278300 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Hải Dương 125x20x16 xanh

  đá mài 2 đá Hải Dương 125x20x16 xanh

  Mã sản phẩm DMHK HD xanh 125x20x16

  đá mài hợp kim 125 Hải Dương xanh, đá mài tinh 125 Hải Dương xanh, đá mài thô 125 Hải Dương xanh, đá mài 125 Hải Dương xanh

  Giá bán sỉ : 55440 VND

  Giá bán lẻ : 60720 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Hải Dương 150x20x32 xanh

  đá mài 2 đá Hải Dương 150x20x32 xanh

  Mã sản phẩm DMHK HD xanh 150

  đá mài tinh 150 Hải Dương xanh, đá mài thô 150 Hải Dương xanh, đá mài hợp kim 150 Hải Dương xanh, đá mài 150 Hải Dương xanh

  Giá bán sỉ : 76335 VND

  Giá bán lẻ : 83605 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Hải Dương 175x20x32 xanh

  đá mài 2 đá Hải Dương 175x20x32 xanh

  Mã sản phẩm DMHK HD xanh 175

  đá mài thô 175 Hải Dương xanh, đá mài hợp kim 175 Hải Dương xanh, đá mài tinh 175 Hải Dương xanh, đá mài 175 Hải Dương xanh

  Giá bán sỉ : 99750 VND

  Giá bán lẻ : 109250 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Hải Dương 200x20x32 xanh

  đá mài 2 đá Hải Dương 200x20x32 xanh

  Mã sản phẩm DMHK HD xanh 200x20x32

  đĩa mài hợp kim 200 Hải Dương xanh, đĩa mài tinh 200 Hải Dương xanh, đĩa mài thô 200 Hải Dương xanh, đĩa mài 200 Hải Dương xanh

  Giá bán sỉ : 133350 VND

  Giá bán lẻ : 146050 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Hải Dương 200x25x32 xanh

  đá mài 2 đá Hải Dương 200x25x32 xanh

  Mã sản phẩm DMHK HD xanh 200x25

  đĩa mài tinh D200 Hải Dương xanh, đĩa mài thô D200 Hải Dương xanh, đĩa mài hợp kim D200 Hải Dương xanh, đĩa mài D200 Hải Dương xanh

  Giá bán sỉ : 169050 VND

  Giá bán lẻ : 185150 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Hải Dương 250x25x32 xanh

  đá mài 2 đá Hải Dương 250x25x32 xanh

  Mã sản phẩm DMHK HD xanh 250

  đĩa mài thô D250 Hải Dương xanh, đĩa mài hợp kim D250 Hải Dương xanh, đĩa mài tinh D250 Hải Dương xanh, đĩa mài D250 Hải Dương xanh

  Giá bán sỉ : 226800 VND

  Giá bán lẻ : 248400 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Hải Dương 250x32x32 xanh

  đá mài 2 đá Hải Dương 250x32x32 xanh

  Mã sản phẩm DMHK HD xanh 250x32

  đá mài hợp kim 250 Hải Dương xanh, đá mài tinh 250 Hải Dương xanh, đá mài thô 250 Hải Dương xanh, đá mài 250 Hải Dương xanh

  Giá bán sỉ : 332850 VND

  Giá bán lẻ : 364550 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Hải Dương 175x20x20 xám

  đá mài 2 đá Hải Dương 175x20x20 xám

  Mã sản phẩm DMHK HD xam 175

  đĩa mài tinh 175mm Hải Dương xám, đĩa mài thô 175mm Hải Dương xám, đĩa mài hợp kim 175mm Hải Dương xám, đĩa mài 175mm Hải Dương xám

  Giá bán sỉ : 49245 VND

  Giá bán lẻ : 53935 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Hải Dương 200x20x32 xám

  đá mài 2 đá Hải Dương 200x20x32 xám

  Mã sản phẩm DMHK HD xam 200

  đĩa mài thô 200mm Hải Dương xám, đĩa mài hợp kim 200mm Hải Dương xám, đĩa mài tinh 200mm Hải Dương xám, đĩa mài 200mm Hải Dương xám

  Giá bán sỉ : 61530 VND

  Giá bán lẻ : 67390 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Hải Dương 200x25x25 xám

  đá mài 2 đá Hải Dương 200x25x25 xám

  Mã sản phẩm DMHK HD xám 200x25

  đá mài hợp kim D200 Hải Dương xám, đá mài tinh D200 Hải Dương xám, đá mài thô D200 Hải Dương xám, đá mài D200 Hải Dương xám

  Giá bán sỉ : 78750 VND

  Giá bán lẻ : 86250 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Hải Dương 250x25x32 xám

  đá mài 2 đá Hải Dương 250x25x32 xám

  Mã sản phẩm DMHK HD xám 250

  đá mài tinh D250 Hải Dương xám, đá mài thô D250 Hải Dương xám, đá mài hợp kim D250 Hải Dương xám, đá mài D250 Hải Dương xám

  Giá bán sỉ : 104685 VND

  Giá bán lẻ : 114655 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Hải Dương 250x32x32 xám

  đá mài 2 đá Hải Dương 250x32x32 xám

  Mã sản phẩm DMHK HD xam 250x32

  đá mài thô 250mm Hải Dương xám, đá mài hợp kim 250mm Hải Dương xám, đá mài tinh 250mm Hải Dương xám, đá mài 250mm Hải Dương xám

  Giá bán sỉ : 133350 VND

  Giá bán lẻ : 146050 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Hải Dương 300x32x32 xám

  đá mài 2 đá Hải Dương 300x32x32 xám

  Mã sản phẩm DMHK HD xam 300

  đĩa mài hợp kim 300mm Hải Dương xám, đĩa mài tinh 300mm Hải Dương xám, đĩa mài thô 300mm Hải Dương xám, đĩa mài 300mm Hải Dương xám

  Giá bán sỉ : 218400 VND

  Giá bán lẻ : 239200 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Hải Dương 300x40x127 xám

  đá mài 2 đá Hải Dương 300x40x127 xám

  Mã sản phẩm DMHK HD xam 300x40x127

  đĩa mài tinh D300 Hải Dương xám, đĩa mài thô D300 Hải Dương xám, đĩa mài hợp kim D300 Hải Dương xám, đĩa mài D300 Hải Dương xám

  Giá bán sỉ : 225750 VND

  Giá bán lẻ : 247250 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Hải Dương 350x40x127 xám

  đá mài 2 đá Hải Dương 350x40x127 xám

  Mã sản phẩm DMHK HD xam 350

  đĩa mài thô 350mm Hải Dương xám, đĩa mài hợp kim 350mm Hải Dương xám, đĩa mài tinh 350mm Hải Dương xám, đĩa mài 350mm Hải Dương xám

  Giá bán sỉ : 304500 VND

  Giá bán lẻ : 333500 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Hải Dương 400x40x127 xám

  đá mài 2 đá Hải Dương 400x40x127 xám

  Mã sản phẩm DMHK HD xam 400

  đá mài hợp kim 400mm Hải Dương xám, đá mài tinh 400mm Hải Dương xám, đá mài thô 400mm Hải Dương xám, đá mài 400mm Hải Dương xám

  Giá bán sỉ : 412650 VND

  Giá bán lẻ : 451950 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Hải Dương 400x40x203 xám

  đá mài 2 đá Hải Dương 400x40x203 xám

  Mã sản phẩm DM2D HD xam 400x203

  đá mài tinh D400 Hải Dương xám, đá mài thô D400 Hải Dương xám, đá mài hợp kim D400 Hải Dương xám, đá mài D400 Hải Dương xám

  Giá bán sỉ : 344400 VND

  Giá bán lẻ : 377200 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Hải Dương 450x63x203 xám

  đá mài 2 đá Hải Dương 450x63x203 xám

  Mã sản phẩm DM2D HD xam 450

  đá mài thô 450mm Hải Dương xám, đá mài hợp kim 450mm Hải Dương xám, đá mài tinh 450mm Hải Dương xám, đá mài 450mm Hải Dương xám

  Giá bán sỉ : 739200 VND

  Giá bán lẻ : 809600 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Hải Dương 150x20x20 xám

  đá mài 2 đá Hải Dương 150x20x20 xám

  Mã sản phẩm DMHK HD xam 150

  đĩa mài hợp kim 150mm Hải Dương xám, đĩa mài tinh 150mm Hải Dương xám, đĩa mài thô 150mm Hải Dương xám, đĩa mài 150mm Hải Dương xám

  Giá bán sỉ : 38325 VND

  Giá bán lẻ : 41975 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Nhật NRT Nurito 150x20x32 hồng

  đá mài 2 đá Nhật NRT Nurito 150x20x32 hồng

  Mã sản phẩm DM2D NRT hong 150

  đá mài hợp kim D150 Nhật hồng, đá mài tinh D150 Nhật hồng, đá mài thô D150 Nhật hồng, đá mài D150 Nhật hồng

  Giá bán sỉ : 56700 VND

  Giá bán lẻ : 62100 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Nhật NRT Nurito 175x20x32 hồng

  đá mài 2 đá Nhật NRT Nurito 175x20x32 hồng

  Mã sản phẩm DM2D NRT hong 175

  đá mài tinh D175 Nhật hồng, đá mài thô D175 Nhật hồng, đá mài hợp kim D175 Nhật hồng, đá mài D175 Nhật hồng

  Giá bán sỉ : 79065 VND

  Giá bán lẻ : 86595 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Nhật NRT Nurito 200x20x32 hồng

  đá mài 2 đá Nhật NRT Nurito 200x20x32 hồng

  Mã sản phẩm DM2D NRT hong 200

  đá mài thô D200 Nhật hồng, đá mài hợp kim D200 Nhật hồng, đá mài tinh D200 Nhật hồng, đá mài D200 Nhật hồng

  Giá bán sỉ : 87150 VND

  Giá bán lẻ : 95450 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Nurito Nhật NRT 150x20x32 trắng

  đá mài 2 đá Nurito Nhật NRT 150x20x32 trắng

  Mã sản phẩm DM2D NRT trang 150

  đĩa mài hợp kim 150mm Nurito trắng, đĩa mài tinh 150mm Nurito trắng, đĩa mài thô 150mm Nurito trắng, đĩa mài 150mm Nurito trắng

  Giá bán sỉ : 56700 VND

  Giá bán lẻ : 62100 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Nurito Nhật NRT 175x20x32 trắng

  đá mài 2 đá Nurito Nhật NRT 175x20x32 trắng

  Mã sản phẩm DM2D NRT trang 175

  đĩa mài tinh 175mm Nurito trắng, đĩa mài thô 175mm Nurito trắng, đĩa mài hợp kim 175mm Nurito trắng, đĩa mài 175mm Nurito trắng

  Giá bán sỉ : 79065 VND

  Giá bán lẻ : 86595 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Nurito Nhật NRT 200x20x32 trắng

  đá mài 2 đá Nurito Nhật NRT 200x20x32 trắng

  Mã sản phẩm DM2D NRT trang 200

  đĩa mài thô 200mm Nurito trắng, đĩa mài hợp kim 200mm Nurito trắng, đĩa mài tinh 200mm Nurito trắng, đĩa mài 200mm Nurito trắng

  Giá bán sỉ : 87150 VND

  Giá bán lẻ : 95450 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Nhật NRT Nurito 150x20x32 xanh

  đá mài 2 đá Nhật NRT Nurito 150x20x32 xanh

  Mã sản phẩm DM2D NRT xanh 150

  đĩa mài hợp kim 150mm Nhật xanh, đĩa mài tinh 150mm Nhật xanh, đĩa mài thô 150mm Nhật xanh, đĩa mài 150mm Nhật xanh

  Giá bán sỉ : 89775 VND

  Giá bán lẻ : 98325 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Nhật NRT Nurito 175x20x32 xanh

  đá mài 2 đá Nhật NRT Nurito 175x20x32 xanh

  Mã sản phẩm DM2D NRT xanh 175

  đĩa mài tinh 175mm Nhật xanh, đĩa mài thô 175mm Nhật xanh, đĩa mài hợp kim 175mm Nhật xanh, đĩa mài 175mm Nhật xanh

  Giá bán sỉ : 98700 VND

  Giá bán lẻ : 108100 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Nhật NRT Nurito 200x20x32 xanh

  đá mài 2 đá Nhật NRT Nurito 200x20x32 xanh

  Mã sản phẩm DM2D NRT xanh 200

  đĩa mài thô 200mm Nhật xanh, đĩa mài hợp kim 200mm Nhật xanh, đĩa mài tinh 200mm Nhật xanh, đĩa mài 200mm Nhật xanh

  Giá bán sỉ : 126000 VND

  Giá bán lẻ : 138000 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Nhật NRT Nurito 250x25x32 xanh

  đá mài 2 đá Nhật NRT Nurito 250x25x32 xanh

  Mã sản phẩm DM2D NRT xanh 250

  đá mài hợp kim 250mm Nhật xanh, đá mài tinh 250mm Nhật xanh, đá mài thô 250mm Nhật xanh, đá mài 250mm Nhật xanh

  Giá bán sỉ : 274050 VND

  Giá bán lẻ : 300150 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Anchor 150x20x32 hồng

  đá mài 2 đá Anchor 150x20x32 hồng

  Mã sản phẩm DM2D Anchor hong 150

  đá mài hợp kim D150 Anchor Hồng, đá mài tinh D150 Anchor Hồng, đá mài thô D150 Anchor Hồng, đá mài D150 Anchor Hồng

  Giá bán sỉ : 63000 VND

  Giá bán lẻ : 69000 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Anchor 175x20x32 hồng

  đá mài 2 đá Anchor 175x20x32 hồng

  Mã sản phẩm DM2D Anchor hong 175

  đá mài tinh D175 Anchor Hồng, đá mài thô D175 Anchor Hồng, đá mài hợp kim D175 Anchor Hồng, đá mài D175 Anchor Hồng

  Giá bán sỉ : 80850 VND

  Giá bán lẻ : 88550 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Anchor 200x20x32 hồng

  đá mài 2 đá Anchor 200x20x32 hồng

  Mã sản phẩm DM2D Anchor hong 200

  đá mài thô D200 Anchor Hồng, đá mài hợp kim D200 Anchor Hồng, đá mài tinh D200 Anchor Hồng, đá mài D200 Anchor Hồng

  Giá bán sỉ : 98910 VND

  Giá bán lẻ : 108330 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Anchor 250x25x32 hồng

  đá mài 2 đá Anchor 250x25x32 hồng

  Mã sản phẩm DM2D Anchor hong 250

  đĩa mài hợp kim D250 Anchor Hồng, đĩa mài tinh D250 Anchor Hồng, đĩa mài thô D250 Anchor Hồng, đĩa mài D250 Anchor Hồng

  Giá bán sỉ : 182700 VND

  Giá bán lẻ : 200100 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Anchor 250x32x32 hồng

  đá mài 2 đá Anchor 250x32x32 hồng

  Mã sản phẩm DM2D Anchor hong 250x32

  đĩa mài tinh 250mm Anchor Hồng, đĩa mài thô 250mm Anchor Hồng, đĩa mài hợp kim 250mm Anchor Hồng, đĩa mài 250mm Anchor Hồng

  Giá bán sỉ : 254100 VND

  Giá bán lẻ : 278300 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Anchor 150x20x20 trắng

  đá mài 2 đá Anchor 150x20x20 trắng

  Mã sản phẩm DM2D Anchor trang 150

  đĩa mài hợp kim 150 Anchor trắng, đĩa mài tinh 150 Anchor trắng, đĩa mài thô 150 Anchor trắng, đĩa mài 150 Anchor trắng

  Giá bán sỉ : 63000 VND

  Giá bán lẻ : 69000 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Anchor 175x20x20 trắng

  đá mài 2 đá Anchor 175x20x20 trắng

  Mã sản phẩm DM2D Anchor trang 175

  đĩa mài tinh 175 Anchor trắng, đĩa mài thô 175 Anchor trắng, đĩa mài hợp kim 175 Anchor trắng, đĩa mài 175 Anchor trắng

  Giá bán sỉ : 80850 VND

  Giá bán lẻ : 88550 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Anchor 200x20x25 trắng

  đá mài 2 đá Anchor 200x20x25 trắng

  Mã sản phẩm DM2D Anchor trang 200

  đĩa mài thô 200 Anchor trắng, đĩa mài hợp kim 200 Anchor trắng, đĩa mài tinh 200 Anchor trắng, đĩa mài 200 Anchor trắng

  Giá bán sỉ : 98910 VND

  Giá bán lẻ : 108330 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Anchor 250x25x32 trắng

  đá mài 2 đá Anchor 250x25x32 trắng

  Mã sản phẩm DM2D Anchor trang 250x25

  đá mài hợp kim 250 Anchor trắng, đá mài tinh 250 Anchor trắng, đá mài thô 250 Anchor trắng, đá mài 250 Anchor trắng

  Giá bán sỉ : 182700 VND

  Giá bán lẻ : 200100 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Anchor 150x20x32 cam

  đá mài 2 đá Anchor 150x20x32 cam

  Mã sản phẩm DM2D Anchor cam 150

  đá mài hợp kim 150mm Anchor cam, đá mài tinh 150mm Anchor cam, đá mài thô 150mm Anchor cam, đá mài 150mm Anchor cam

  Giá bán sỉ : 63000 VND

  Giá bán lẻ : 69000 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Anchor 175x20x32 cam

  đá mài 2 đá Anchor 175x20x32 cam

  Mã sản phẩm DM2D Anchor cam 175

  đá mài tinh 175mm Anchor cam, đá mài thô 175mm Anchor cam, đá mài hợp kim 175mm Anchor cam, đá mài 175mm Anchor cam

  Giá bán sỉ : 80850 VND

  Giá bán lẻ : 88550 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Anchor 200x20x32 cam

  đá mài 2 đá Anchor 200x20x32 cam

  Mã sản phẩm DM2D Anchor cam 200

  đá mài thô 200mm Anchor cam, đá mài hợp kim 200mm Anchor cam, đá mài tinh 200mm Anchor cam, đá mài 200mm Anchor cam

  Giá bán sỉ : 98910 VND

  Giá bán lẻ : 108330 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Anchor 250x25x32 cam

  đá mài 2 đá Anchor 250x25x32 cam

  Mã sản phẩm DM2D Anchor cam 250x25

  đĩa mài hợp kim 250mm Anchor cam, đĩa mài tinh 250mm Anchor cam, đĩa mài thô 250mm Anchor cam, đĩa mài 250mm Anchor cam

  Giá bán sỉ : 182700 VND

  Giá bán lẻ : 200100 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Anchor 250x32x32 cam

  đá mài 2 đá Anchor 250x32x32 cam

  Mã sản phẩm DM2D Anchor cam 250

  đĩa mài tinh D250 Anchor cam, đĩa mài thô D250 Anchor cam, đĩa mài hợp kim D250 Anchor cam, đĩa mài D250 Anchor cam

  Giá bán sỉ : 254100 VND

  Giá bán lẻ : 278300 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Anchor Anchor 150x20x32 xanh

  đá mài 2 đá Anchor Anchor 150x20x32 xanh

  Mã sản phẩm DM2D Anchor xanh 150

  đĩa mài hợp kim D150 Anchor xanh, đĩa mài tinh D150 Anchor xanh, đĩa mài thô D150 Anchor xanh, đĩa mài D150 Anchor xanh

  Giá bán sỉ : 89775 VND

  Giá bán lẻ : 98325 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Anchor Anchor 175x20x32 xanh

  đá mài 2 đá Anchor Anchor 175x20x32 xanh

  Mã sản phẩm DM2D Anchor xanh 175

  đĩa mài tinh D175 Anchor xanh, đĩa mài thô D175 Anchor xanh, đĩa mài hợp kim D175 Anchor xanh, đĩa mài D175 Anchor xanh

  Giá bán sỉ : 98700 VND

  Giá bán lẻ : 108100 VND

  ...xem giá bán