Giá bán đá cắt sắt kim loại các loại, bán sỉ lưỡi cắt gạch đá bê tông tường các loại, bán lẻ đĩa cắt inox thép hợp kim các loại

Đá mài 2 đá Trung Quốc màu xanh

Phân phối sỉ đá mài hợp kim 2 đá Trung Quốc xanh, đá mài tinh Trung Quốc xanh, đá mài thô Trung Quốc xanh dành cho Thương hiệu cao cấp

 • đá mài 2 đá Trung Quốc 400x40x127 xanh

  đá mài 2 đá Trung Quốc 400x40x127 xanh

  Mã sản phẩm 2da-TQ-xanh-400

  đĩa mài hợp kim D400 Trung Quốc xanh, đĩa mài tinh D400 Trung Quốc xanh, đĩa mài thô D400 Trung Quốc xanh, đĩa mài D400 Trung Quốc xanh

  Giá bán sỉ : 283500 VND

  Giá bán lẻ : 310500 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Trung Quốc 350x40x127 xanh

  đá mài 2 đá Trung Quốc 350x40x127 xanh

  Mã sản phẩm 2da-TQ-xanh-350

  đá mài thô D350 Trung Quốc xanh, đá mài hợp kim D350 Trung Quốc xanh, đá mài tinh D350 Trung Quốc xanh, đá mài D350 Trung Quốc xanh

  Giá bán sỉ : 225750 VND

  Giá bán lẻ : 247250 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Trung Quốc 300x32x32 xanh

  đá mài 2 đá Trung Quốc 300x32x32 xanh

  Mã sản phẩm 2da-TQ-xanh-300

  đá mài tinh D300 Trung Quốc xanh, đá mài thô D300 Trung Quốc xanh, đá mài hợp kim D300 Trung Quốc xanh, đá mài D300 Trung Quốc xanh

  Giá bán sỉ : 148050 VND

  Giá bán lẻ : 162150 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Trung Quốc 250x32x32 xanh

  đá mài 2 đá Trung Quốc 250x32x32 xanh

  Mã sản phẩm 2da-TQ-xanh-250x32

  đá mài hợp kim 250 Trung Quốc xanh, đá mài tinh 250 Trung Quốc xanh, đá mài thô 250 Trung Quốc xanh, đá mài 250 Trung Quốc xanh

  Giá bán sỉ : 110250 VND

  Giá bán lẻ : 120750 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Trung Quốc 250x25x32 xanh

  đá mài 2 đá Trung Quốc 250x25x32 xanh

  Mã sản phẩm 2da-TQ-xanh-250

  đĩa mài thô D250 Trung Quốc xanh, đĩa mài hợp kim D250 Trung Quốc xanh, đĩa mài tinh D250 Trung Quốc xanh, đĩa mài D250 Trung Quốc xanh

  Giá bán sỉ : 95340 VND

  Giá bán lẻ : 104420 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Trung Quốc 200x25x25 xanh

  đá mài 2 đá Trung Quốc 200x25x25 xanh

  Mã sản phẩm 2da-TQ-xanh-200x25

  đĩa mài tinh 200 Trung Quốc xanh, đĩa mài thô 200 Trung Quốc xanh, đĩa mài hợp kim 200 Trung Quốc xanh, đĩa mài 200 Trung Quốc xanh

  Giá bán sỉ : 64890 VND

  Giá bán lẻ : 71070 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Trung Quốc 200x20x25 xanh

  đá mài 2 đá Trung Quốc 200x20x25 xanh

  Mã sản phẩm 2da-TQ-xanh-200

  đĩa mài hợp kim D200 Trung Quốc xanh, đĩa mài tinh D200 Trung Quốc xanh, đĩa mài thô D200 Trung Quốc xanh, đĩa mài D200 Trung Quốc xanh

  Giá bán sỉ : 47145 VND

  Giá bán lẻ : 51635 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Trung Quốc 175x20x20 xanh

  đá mài 2 đá Trung Quốc 175x20x20 xanh

  Mã sản phẩm 2da-TQ-xanh-175

  đá mài thô D175 Trung Quốc xanh, đá mài hợp kim D175 Trung Quốc xanh, đá mài tinh D175 Trung Quốc xanh, đá mài D175 Trung Quốc xanh

  Giá bán sỉ : 36435 VND

  Giá bán lẻ : 39905 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Trung Quốc 150x20x20 xanh

  đá mài 2 đá Trung Quốc 150x20x20 xanh

  Mã sản phẩm 2da-TQ-xanh-150

  đá mài tinh D150 Trung Quốc xanh, đá mài thô D150 Trung Quốc xanh, đá mài hợp kim D150 Trung Quốc xanh, đá mài D150 Trung Quốc xanh

  Giá bán sỉ : 30030 VND

  Giá bán lẻ : 32890 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Trung Quốc 100x20x20 xanh

  đá mài 2 đá Trung Quốc 100x20x20 xanh

  Mã sản phẩm 2da-TQ-xanh-100

  đá mài hợp kim D100 Trung Quốc xanh, đá mài tinh D100 Trung Quốc xanh, đá mài thô D100 Trung Quốc xanh, đá mài D100 Trung Quốc xanh

  Giá bán sỉ : 22680 VND

  Giá bán lẻ : 24840 VND

  ...xem giá bán