Giá bán đá cắt sắt kim loại các loại, bán sỉ lưỡi cắt gạch đá bê tông tường các loại, bán lẻ đĩa cắt inox thép hợp kim các loại

Đá mài 2 đá Hải Dương màu xám

Sản phẩm tốt nhất đĩa mài hợp kim 2 đá Hải Dương xám, đĩa mài tinh Hải Dương xám, đĩa mài thô Hải Dương xám dành cho Tổng cung cấp lẻ

 • đá mài 2 đá Hải Dương 450x63x203 xám

  đá mài 2 đá Hải Dương 450x63x203 xám

  Mã sản phẩm 2da-HD-xam-450

  đá mài thô 450mm Hải Dương xám, đá mài hợp kim 450mm Hải Dương xám, đá mài tinh 450mm Hải Dương xám, đá mài 450mm Hải Dương xám

  Giá bán sỉ : 739200 VND

  Giá bán lẻ : 809600 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Hải Dương 400x40x203 xám

  đá mài 2 đá Hải Dương 400x40x203 xám

  Mã sản phẩm 2da-HD-xam-400x40

  đá mài tinh D400 Hải Dương xám, đá mài thô D400 Hải Dương xám, đá mài hợp kim D400 Hải Dương xám, đá mài D400 Hải Dương xám

  Giá bán sỉ : 344400 VND

  Giá bán lẻ : 377200 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Hải Dương 400x40x127 xám

  đá mài 2 đá Hải Dương 400x40x127 xám

  Mã sản phẩm 2da-HD-xam-400

  đá mài hợp kim 400mm Hải Dương xám, đá mài tinh 400mm Hải Dương xám, đá mài thô 400mm Hải Dương xám, đá mài 400mm Hải Dương xám

  Giá bán sỉ : 412650 VND

  Giá bán lẻ : 451950 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Hải Dương 350x40x127 xám

  đá mài 2 đá Hải Dương 350x40x127 xám

  Mã sản phẩm 2da-HD-xam-350

  đĩa mài thô 350mm Hải Dương xám, đĩa mài hợp kim 350mm Hải Dương xám, đĩa mài tinh 350mm Hải Dương xám, đĩa mài 350mm Hải Dương xám

  Giá bán sỉ : 304500 VND

  Giá bán lẻ : 333500 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Hải Dương 300x40x127 xám

  đá mài 2 đá Hải Dương 300x40x127 xám

  Mã sản phẩm 2da-HD-xam-300x40

  đĩa mài tinh D300 Hải Dương xám, đĩa mài thô D300 Hải Dương xám, đĩa mài hợp kim D300 Hải Dương xám, đĩa mài D300 Hải Dương xám

  Giá bán sỉ : 225750 VND

  Giá bán lẻ : 247250 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Hải Dương 300x32x32 xám

  đá mài 2 đá Hải Dương 300x32x32 xám

  Mã sản phẩm 2da-HD-xam-300

  đĩa mài hợp kim 300mm Hải Dương xám, đĩa mài tinh 300mm Hải Dương xám, đĩa mài thô 300mm Hải Dương xám, đĩa mài 300mm Hải Dương xám

  Giá bán sỉ : 218400 VND

  Giá bán lẻ : 239200 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Hải Dương 250x32x32 xám

  đá mài 2 đá Hải Dương 250x32x32 xám

  Mã sản phẩm 2da-HD-xam-250x32

  đá mài thô 250mm Hải Dương xám, đá mài hợp kim 250mm Hải Dương xám, đá mài tinh 250mm Hải Dương xám, đá mài 250mm Hải Dương xám

  Giá bán sỉ : 133350 VND

  Giá bán lẻ : 146050 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Hải Dương 250x25x32 xám

  đá mài 2 đá Hải Dương 250x25x32 xám

  Mã sản phẩm 2da-HD-xam-250

  đá mài tinh D250 Hải Dương xám, đá mài thô D250 Hải Dương xám, đá mài hợp kim D250 Hải Dương xám, đá mài D250 Hải Dương xám

  Giá bán sỉ : 104685 VND

  Giá bán lẻ : 114655 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Hải Dương 200x25x25 xám

  đá mài 2 đá Hải Dương 200x25x25 xám

  Mã sản phẩm 2da-HD-xam-200x25

  đá mài hợp kim D200 Hải Dương xám, đá mài tinh D200 Hải Dương xám, đá mài thô D200 Hải Dương xám, đá mài D200 Hải Dương xám

  Giá bán sỉ : 78750 VND

  Giá bán lẻ : 86250 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Hải Dương 200x20x32 xám

  đá mài 2 đá Hải Dương 200x20x32 xám

  Mã sản phẩm 2da-HD-xam-200

  đĩa mài thô 200mm Hải Dương xám, đĩa mài hợp kim 200mm Hải Dương xám, đĩa mài tinh 200mm Hải Dương xám, đĩa mài 200mm Hải Dương xám

  Giá bán sỉ : 61530 VND

  Giá bán lẻ : 67390 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Hải Dương 175x20x20 xám

  đá mài 2 đá Hải Dương 175x20x20 xám

  Mã sản phẩm 2da-HD-xam-175

  đĩa mài tinh 175mm Hải Dương xám, đĩa mài thô 175mm Hải Dương xám, đĩa mài hợp kim 175mm Hải Dương xám, đĩa mài 175mm Hải Dương xám

  Giá bán sỉ : 49245 VND

  Giá bán lẻ : 53935 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Hải Dương 150x20x20 xám

  đá mài 2 đá Hải Dương 150x20x20 xám

  Mã sản phẩm 2da-HD-xam-150

  đĩa mài hợp kim 150mm Hải Dương xám, đĩa mài tinh 150mm Hải Dương xám, đĩa mài thô 150mm Hải Dương xám, đĩa mài 150mm Hải Dương xám

  Giá bán sỉ : 38325 VND

  Giá bán lẻ : 41975 VND

  ...xem giá bán