Đá cắt, đĩa cắt, lưỡi cắt

Đá mài 2 đá Anchor xanh, đá mài tinh, đá mài thô

Thương hiệu cấp 1 Đá mài 2 đá Anchor xanh dành cho Nhà phân phối Chuyên nghiệp, Buôn bán phân phối đá mài thô Anchor xanh dành cho Nhà sản xuất đặc biệt, Chuyên cung cấp sỉ đá mài tinh Anchor xanh dành cho Nhập khẩu độc quyền - Sản phẩm đá mài 2 đá

 • đá mài 2 đá Anchor 250x25x32 xanh

  đá mài 2 đá Anchor 250x25x32 xanh

  Mã sản phẩm 2da-Anchor-xanh-250

  đá mài hợp kim D250 Anchor xanh, đá mài tinh D250 Anchor xanh, đá mài thô D250 Anchor xanh, đá mài D250 Anchor xanh

  Giá bán sỉ : 274050 VND

  Giá bán lẻ : 300150 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Anchor 200x20x32 xanh

  đá mài 2 đá Anchor 200x20x32 xanh

  Mã sản phẩm 2da-Anchor-xanh-200

  đĩa mài thô D200 Anchor xanh, đĩa mài hợp kim D200 Anchor xanh, đĩa mài tinh D200 Anchor xanh, đĩa mài D200 Anchor xanh

  Giá bán sỉ : 126000 VND

  Giá bán lẻ : 138000 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Anchor 175x20x32 xanh

  đá mài 2 đá Anchor 175x20x32 xanh

  Mã sản phẩm 2da-Anchor-xanh-175

  đĩa mài tinh D175 Anchor xanh, đĩa mài thô D175 Anchor xanh, đĩa mài hợp kim D175 Anchor xanh, đĩa mài D175 Anchor xanh

  Giá bán sỉ : 98700 VND

  Giá bán lẻ : 108100 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Anchor 150x20x32 xanh

  đá mài 2 đá Anchor 150x20x32 xanh

  Mã sản phẩm 2da-Anchor-xanh-150

  đĩa mài hợp kim D150 Anchor xanh, đĩa mài tinh D150 Anchor xanh, đĩa mài thô D150 Anchor xanh, đĩa mài D150 Anchor xanh

  Giá bán sỉ : 89775 VND

  Giá bán lẻ : 98325 VND

  ...xem giá bán