Giá bán đá cắt sắt kim loại các loại, bán sỉ lưỡi cắt gạch đá bê tông tường các loại, bán lẻ đĩa cắt inox thép hợp kim các loại

Đá mài 2 đá Anchor màu cam

Tổng cung cấp chính đá mài hợp kim 2 đá Anchor cam, đá mài tinh Anchor cam, đá mài thô Anchor cam Được kiểm tra trước khi xuất xưởng

 • đá mài 2 đá Anchor 250x32x32 cam

  đá mài 2 đá Anchor 250x32x32 cam

  Mã sản phẩm 2da-Anchor-cam-250x32

  đĩa mài tinh D250 Anchor cam, đĩa mài thô D250 Anchor cam, đĩa mài hợp kim D250 Anchor cam, đĩa mài D250 Anchor cam

  Giá bán sỉ : 254100 VND

  Giá bán lẻ : 278300 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Anchor 250x25x32 cam

  đá mài 2 đá Anchor 250x25x32 cam

  Mã sản phẩm 2da-Anchor-cam-250

  đĩa mài hợp kim 250mm Anchor cam, đĩa mài tinh 250mm Anchor cam, đĩa mài thô 250mm Anchor cam, đĩa mài 250mm Anchor cam

  Giá bán sỉ : 182700 VND

  Giá bán lẻ : 200100 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Anchor 200x20x32 cam

  đá mài 2 đá Anchor 200x20x32 cam

  Mã sản phẩm 2da-Anchor-cam-200

  đá mài thô 200mm Anchor cam, đá mài hợp kim 200mm Anchor cam, đá mài tinh 200mm Anchor cam, đá mài 200mm Anchor cam

  Giá bán sỉ : 98910 VND

  Giá bán lẻ : 108330 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Anchor 175x20x32 cam

  đá mài 2 đá Anchor 175x20x32 cam

  Mã sản phẩm 2da-Anchor-cam-175

  đá mài tinh 175mm Anchor cam, đá mài thô 175mm Anchor cam, đá mài hợp kim 175mm Anchor cam, đá mài 175mm Anchor cam

  Giá bán sỉ : 80850 VND

  Giá bán lẻ : 88550 VND

  ...xem giá bán

 • đá mài 2 đá Anchor 150x20x32 cam

  đá mài 2 đá Anchor 150x20x32 cam

  Mã sản phẩm 2da-Anchor-cam-150

  đá mài hợp kim 150mm Anchor cam, đá mài tinh 150mm Anchor cam, đá mài thô 150mm Anchor cam, đá mài 150mm Anchor cam

  Giá bán sỉ : 63000 VND

  Giá bán lẻ : 69000 VND

  ...xem giá bán