Bosch

Chuyên phân phối đặc biệt Lưỡi cắt vải Bosch các loại, đá cắt vải Bosch các loại, Đĩa cắt vải Bosch Với giá bán cho nhà phân phối

 • cắt vải Bosch có khía

  cắt vải Bosch có khía

  Mã sản phẩm LCV Bosch 105mm khía

  Lưỡi cắt vải 100mm, đá cắt vải 100mm, Đĩa cắt vải 100mm

  Giá bán sỉ 49350 VND

  Giá bán lẻ 54050 VND

  Xem giỏ hàng

 • cắt vải Bosch không khía

  cắt vải Bosch không khía

  Mã sản phẩm LCV Bosch 105

  Lưỡi cắt vải D100, đá cắt vải D100, Đĩa cắt vải D100

  Giá bán sỉ 49350 VND

  Giá bán lẻ 54050 VND

  Xem giỏ hàng