Blue Bird

Chuyên sản xuất Đá cắt sắt chim xanh Blue Bird các loại, Đĩa cắt sắt chim xanh Blue Bird, lưỡi cắt sắt Với giá Tổng cung cấp sỉ

 • Đá cắt Blue Bird 107mm

  Đá cắt Blue Bird 107mm

  Mã sản phẩm DCSLB 107

  Đá cắt sắt D107, Đĩa cắt sắt D107, lưỡi cắt sắt D107

  Giá bán sỉ 3135 VND

  Giá bán lẻ 3465 VND

  Xem giỏ hàng

 • Đá cắt Blue Bird 125mm

  Đá cắt Blue Bird 125mm

  Mã sản phẩm DCSLB 125

  Đá cắt sắt D125, Đĩa cắt sắt D125, lưỡi cắt sắt D125

  Giá bán sỉ 5700 VND

  Giá bán lẻ 6300 VND

  Xem giỏ hàng

 • Đá cắt Blue Bird 150mm

  Đá cắt Blue Bird 150mm

  Mã sản phẩm DCSLB 150

  Đá cắt sắt D150, Đĩa cắt sắt D150, lưỡi cắt sắt D150

  Giá bán sỉ 9880 VND

  Giá bán lẻ 10920 VND

  Xem giỏ hàng

 • Đá cắt Blue Bird 180mm

  Đá cắt Blue Bird 180mm

  Mã sản phẩm DCSLB 180

  Đá cắt sắt D180, Đĩa cắt sắt D180, lưỡi cắt sắt D180

  Giá bán sỉ 11780 VND

  Giá bán lẻ 13020 VND

  Xem giỏ hàng