Bosch

Cửa hàng cung cấp Lưỡi cắt gạch đa năng Bosch các loại, đá cắt gạch đa năng Bosch, Đĩa cắt gạch đa năng Bosch Được kiểm tra khi xuất xưởng

 • cắt đa năng Bosch 105

  cắt đa năng Bosch 105

  Mã sản phẩm LCG DN Bosch 105

  Lưỡi cắt gạch 105mm, đá cắt gạch 105mm, Đĩa cắt gạch 105mm

  Giá bán sỉ 64050 VND

  Giá bán lẻ 70150 VND

  Xem giỏ hàng

 • cắt đa năng Bosch 110

  cắt đa năng Bosch 110

  Mã sản phẩm LCG DN Bosch 110

  Lưỡi cắt gạch 110mm, đá cắt gạch 110mm, Đĩa cắt gạch 110mm

  Giá bán sỉ 69300 VND

  Giá bán lẻ 75900 VND

  Xem giỏ hàng

 • cắt đa năng Bosch 150

  cắt đa năng Bosch 150

  Mã sản phẩm LCG DN Bosch 150

  Lưỡi cắt gạch 150mm, đá cắt gạch 150mm, Đĩa cắt gạch 150mm

  Giá bán sỉ 150150 VND

  Giá bán lẻ 164450 VND

  Xem giỏ hàng

 • cắt đa năng Bosch 180

  cắt đa năng Bosch 180

  Mã sản phẩm LCG DN Bosch 180

  Lưỡi cắt gạch 180mm, đá cắt gạch 180mm, Đĩa cắt gạch 180mm

  Giá bán sỉ 186900 VND

  Giá bán lẻ 204700 VND

  Xem giỏ hàng

 • cắt đa năng Bosch 230

  cắt đa năng Bosch 230

  Mã sản phẩm LCG DN Bosch 230

  Lưỡi cắt gạch 230mm, đá cắt gạch 230mm, Đĩa cắt gạch 230mm

  Giá bán sỉ 301350 VND

  Giá bán lẻ 330050 VND

  Xem giỏ hàng