đá cắt, lưỡi cắt, đĩa cắt

Đá cắt Inox Asaki

đá cắt Inox Asaki, lưỡi cắt Inox Asaki, đĩa cắt Inox Asaki, đá cắt hợp kim Asaki

 • Đá cắt inox Asaki 105mm

  Đá cắt inox Asaki 105mm

  Mã sản phẩm CI-Asaki-105

  đá cắt Inox Asaki 100mm, đá cắt Inox Asaki D100, đá cắt Inox Asaki 1T, đá cắt Inox Asaki phi 100

  Giá bán sỉ : 5250 VND

  Giá bán lẻ : 5750 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt inox Asaki 107mm

  Đá cắt inox Asaki 107mm

  Mã sản phẩm CI-Asaki-107

  đá cắt Inox Asaki 100mm dày, đá cắt Inox Asaki D100 dày, đá cắt Inox Asaki 1T dày, đá cắt Inox Asaki phi 100 dày

  Giá bán sỉ : 5250 VND

  Giá bán lẻ : 5750 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt Inox Asaki 125mm

  Đá cắt Inox Asaki 125mm

  Mã sản phẩm CI-Asaki-125

  đá cắt Inox Asaki 120mm, đá cắt Inox Asaki D120, đá cắt Inox Asaki 1T2, đá cắt Inox Asaki phi 120

  Giá bán sỉ : 12075 VND

  Giá bán lẻ : 13225 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt inox Asaki 180mm

  Đá cắt inox Asaki 180mm

  Mã sản phẩm CI-Asaki-180

  đá cắt Inox Asaki 180mm, đá cắt Inox Asaki D180, đá cắt Inox Asaki 1T8, đá cắt Inox Asaki phi 180

  Giá bán sỉ : 19425 VND

  Giá bán lẻ : 21275 VND

  ...xem giá bán

 • Đá cắt inox Asaki 355mm

  Đá cắt inox Asaki 355mm

  Mã sản phẩm CI-Asaki-355

  đá cắt Inox Asaki 350mm, đá cắt Inox Asaki D350, đá cắt Inox Asaki 3T5, đá cắt Inox Asaki phi 350

  Giá bán sỉ : 43575 VND

  Giá bán lẻ : 47725 VND

  ...xem giá bán