Asaki

Bán lẻ Đá mài inox, Kinh doanh Lưỡi mài gạch khô, Nhà kinh doanh Đá cắt kim loại

 • Đá cắt Inox Asaki 105mm

  Đá cắt Inox Asaki 105mm

  Mã sản phẩm dci Asaki 105

  đá cắt Inox Asaki 105mm D105 GK004, lưỡi cắt Inox Asaki 105mm D105 GK004, đĩa cắt Inox Asaki 105mm D105 GK004

  Giá bán sỉ 5250 VND

  Giá bán lẻ 5750 VND

  Xem giỏ hàng

 • Đá cắt Inox Asaki 107mm

  Đá cắt Inox Asaki 107mm

  Mã sản phẩm dci Asaki 107

  đá cắt Inox Asaki 107mm D107 GK004, lưỡi cắt Inox Asaki 107mm D107 GK004, đĩa cắt Inox Asaki 107mm D107 GK004

  Giá bán sỉ 5250 VND

  Giá bán lẻ 5750 VND

  Xem giỏ hàng

 • Đá cắt Inox Asaki 125mm

  Đá cắt Inox Asaki 125mm

  Mã sản phẩm dci Asaki 125

  đá cắt Inox Asaki 125mm D125 GK003, lưỡi cắt Inox Asaki 125mm D125 GK003, đĩa cắt Inox Asaki 125mm D125 GK003

  Giá bán sỉ 12075 VND

  Giá bán lẻ 13225 VND

  Xem giỏ hàng

 • Đá cắt Inox Asaki 180mm

  Đá cắt Inox Asaki 180mm

  Mã sản phẩm dci Asaki 180

  đá cắt Inox Asaki 180mm D180 GK002, lưỡi cắt Inox Asaki 180mm D180 GK002, đĩa cắt Inox Asaki 180mm D180 GK002

  Giá bán sỉ 19425 VND

  Giá bán lẻ 21275 VND

  Xem giỏ hàng

 • Đá cắt Inox Asaki 355mm

  Đá cắt Inox Asaki 355mm

  Mã sản phẩm dci Asaki 355

  đá cắt Inox Asaki 355mm D355 GK001, lưỡi cắt Inox Asaki 355mm D355 GK001, đĩa cắt Inox Asaki 355mm D355 GK001

  Giá bán sỉ 43575 VND

  Giá bán lẻ 47725 VND

  Xem giỏ hàng