Giá bán đá cắt sắt kim loại các loại, bán sỉ lưỡi cắt gạch đá bê tông tường các loại, bán lẻ đĩa cắt inox thép hợp kim các loại

Bu lông xi 5ly

Tổng đại lý chính hãng Bu lông ốc vít xi trắng 5ly M5 5mm các loại, Bán lẻ bulong xi 5ly M5 5mm các loại

 • Bu lông xi 5x60

  Bu lông xi 5x60

  Mã sản phẩm xi-5x60

  Bu lông xi trắng M5, ốc vít xi trắng M5, bulong xi trắng M5

  Giá bán sỉ : 273 VND

  Giá bán lẻ : 299 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 5x50

  Bu lông xi 5x50

  Mã sản phẩm xi-5x50

  Bu lông xi 5 ly, ốc vít xi 5 ly, bulong xi 5 ly

  Giá bán sỉ : 242 VND

  Giá bán lẻ : 265 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 5x40

  Bu lông xi 5x40

  Mã sản phẩm xi-5x40

  Bu lông xi 5ly, ốc vít xi 5ly, bulong xi 5ly

  Giá bán sỉ : 221 VND

  Giá bán lẻ : 242 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 5x30

  Bu lông xi 5x30

  Mã sản phẩm xi-5x30

  Bu lông xi 5mm, ốc vít xi 5mm, bulong xi 5mm

  Giá bán sỉ : 200 VND

  Giá bán lẻ : 219 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 5x25

  Bu lông xi 5x25

  Mã sản phẩm xi-5x25

  Bu lông xi M5, ốc vít xi M5, bulong xi M5

  Giá bán sỉ : 189 VND

  Giá bán lẻ : 207 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 5x20

  Bu lông xi 5x20

  Mã sản phẩm xi-5x20

  Bu lông 5 ly, ốc vít 5 ly, bulong 5 ly

  Giá bán sỉ : 179 VND

  Giá bán lẻ : 196 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 5x15

  Bu lông xi 5x15

  Mã sản phẩm xi-5x15

  Bu lông 5ly, ốc vít 5ly, bulong 5ly

  Giá bán sỉ : 168 VND

  Giá bán lẻ : 184 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 5x10

  Bu lông xi 5x10

  Mã sản phẩm xi-5x10

  Bu lông 5mm, ốc vít 5mm, bulong 5mm

  Giá bán sỉ : 147 VND

  Giá bán lẻ : 161 VND

  ...xem giá bán