Giá bán đá cắt sắt kim loại các loại, bán sỉ lưỡi cắt gạch đá bê tông tường các loại, bán lẻ đĩa cắt inox thép hợp kim các loại

18ly

Bảng giá chính hãng Bu lông ốc vít xi trắng 18ly M18 18mm các loại, Bán sỉ bulong M18 các loại

 • Bu lông xi 18x150

  Bu lông xi 18x150

  Mã sản phẩm xi 18x150

  Bu lông xi 18 ly, ốc vít xi 18 ly, bulong xi 18 ly

  Giá bán sỉ : 8400 VND

  Giá bán lẻ : 9200 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 18x120

  Bu lông xi 18x120

  Mã sản phẩm xi 18x120

  Bu lông xi 18ly, ốc vít xi 18ly, bulong xi 18ly

  Giá bán sỉ : 7350 VND

  Giá bán lẻ : 8050 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 18x100

  Bu lông xi 18x100

  Mã sản phẩm xi 18x100

  Bu lông xi 18mm, ốc vít xi 18mm, bulong xi 18mm

  Giá bán sỉ : 6825 VND

  Giá bán lẻ : 7475 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 18x80

  Bu lông xi 18x80

  Mã sản phẩm xi 18x80

  Bu lông xi M18, ốc vít xi M18, bulong xi M18

  Giá bán sỉ : 6090 VND

  Giá bán lẻ : 6670 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 18x60

  Bu lông xi 18x60

  Mã sản phẩm xi 18x60

  Bu lông 18 ly, ốc vít 18 ly, bulong 18 ly

  Giá bán sỉ : 5250 VND

  Giá bán lẻ : 5750 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 18x50

  Bu lông xi 18x50

  Mã sản phẩm xi 18x50

  Bu lông 18ly, ốc vít 18ly, bulong 18ly

  Giá bán sỉ : 4725 VND

  Giá bán lẻ : 5175 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 18x40

  Bu lông xi 18x40

  Mã sản phẩm xi 18x40

  Bu lông 18mm, ốc vít 18mm, bulong 18mm

  Giá bán sỉ : 4200 VND

  Giá bán lẻ : 4600 VND

  ...xem giá bán