Bán lẻ đá cắt - lưỡi cắt - đĩa cắt các loại dùng để cắt sắt kim loại inox thép hợp kim gạch đá bê tông tường ceramic cẩm thạch khô ướt các loại Cao cấp

ty răng xi

Nhà phân phối Chuyên nghiệp ty ren xi trắng các loại, ty răng xi trắng các loại dành cho Nhà phân phối lẻ

 • ty răng 24x750

  ty răng 24x750

  Mã sản phẩm xi-24x750

  ty răng M24, ty ren M24, ty rang M24

  Giá bán sỉ : 34650 VND

  Giá bán lẻ : 37950 VND

  ...xem giá bán

 • Ty răng xi 24x1

  Ty răng xi 24x1

  Mã sản phẩm xi 24x1

  Ty răng xi M24, ty ren xi M24, ty rang M24

  Giá bán sỉ : 44100 VND

  Giá bán lẻ : 48300 VND

  ...xem giá bán

 • Ty răng xi 20x2

  Ty răng xi 20x2

  Mã sản phẩm xi 20x2

  Ty răng 20ly, ty ren 20ly, ty rang 20ly

  Giá bán sỉ : 60900 VND

  Giá bán lẻ : 66700 VND

  ...xem giá bán

 • Ty răng xi 16x3

  Ty răng xi 16x3

  Mã sản phẩm xi 16x3

  Ty răng xi 16ly, ty ren xi 16ly, ty rang 16ly

  Giá bán sỉ : 58800 VND

  Giá bán lẻ : 64400 VND

  ...xem giá bán

 • Ty răng xi 14x3

  Ty răng xi 14x3

  Mã sản phẩm xi 14x3

  Ty răng xi 14ly, ty ren xi 14ly, ty rang 14ly

  Giá bán sỉ : 47250 VND

  Giá bán lẻ : 51750 VND

  ...xem giá bán

 • Ty răng xi 18x2

  Ty răng xi 18x2

  Mã sản phẩm xi 18x2

  Ty răng 18ly, ty ren 18ly, ty rang 18ly

  Giá bán sỉ : 50400 VND

  Giá bán lẻ : 52500 VND

  ...xem giá bán

 • Ty răng xi 22x1

  Ty răng xi 22x1

  Mã sản phẩm xi 22x1

  Ty răng xi M22, ty ren xi M22, ty rang xi M22

  Giá bán sỉ : 36225 VND

  Giá bán lẻ : 39675 VND

  ...xem giá bán

 • ty răng 22x750

  ty răng 22x750

  Mã sản phẩm xi-22x750

  ty răng M22, ty ren M22, ty rang M22

  Giá bán sỉ : 27300 VND

  Giá bán lẻ : 29900 VND

  ...xem giá bán

 • ty răng 20x750

  ty răng 20x750

  Mã sản phẩm xi-20x750

  ty răng M20, ty ren M20, ty rang M20

  Giá bán sỉ : 23625 VND

  Giá bán lẻ : 25875 VND

  ...xem giá bán

 • Ty răng xi 20x1

  Ty răng xi 20x1

  Mã sản phẩm xi 20x1

  Ty răng xi M20, ty ren xi M20, ty rang xi M20

  Giá bán sỉ : 32550 VND

  Giá bán lẻ : 35650 VND

  ...xem giá bán

 • Ty răng xi 16x2

  Ty răng xi 16x2

  Mã sản phẩm xi 16x2

  Ty răng 16ly, ty ren 16ly, ty rang 16ly

  Giá bán sỉ : 35700 VND

  Giá bán lẻ : 39100 VND

  ...xem giá bán

 • Ty răng xi 12x3

  Ty răng xi 12x3

  Mã sản phẩm xi 12x3

  Ty răng xi 12ly, ty ren xi 12ly, ty rang 12ly

  Giá bán sỉ : 40950 VND

  Giá bán lẻ : 44850 VND

  ...xem giá bán

 • Ty răng xi 10x3

  Ty răng xi 10x3

  Mã sản phẩm xi 10x3

  Ty răng xi 10ly, ty ren xi 10ly, ty rang xi 10ly

  Giá bán sỉ : 25725 VND

  Giá bán lẻ : 28175 VND

  ...xem giá bán

 • Ty răng xi 14x2

  Ty răng xi 14x2

  Mã sản phẩm xi 14x2

  Ty răng 14ly, ty ren 14ly, ty rang 14ly

  Giá bán sỉ : 31500 VND

  Giá bán lẻ : 34500 VND

  ...xem giá bán

 • Ty răng xi 18x1

  Ty răng xi 18x1

  Mã sản phẩm xi 18x1

  Ty răng xi M18, ty ren xi M18, ty rang xi M18

  Giá bán sỉ : 26775 VND

  Giá bán lẻ : 29325 VND

  ...xem giá bán

 • ty răng 18x750

  ty răng 18x750

  Mã sản phẩm xi-18x750

  ty răng M18, ty ren M18, ty rang M18

  Giá bán sỉ : 19425 VND

  Giá bán lẻ : 21275 VND

  ...xem giá bán

 • Ty răng 16x750

  Ty răng 16x750

  Mã sản phẩm xi-16x750

  ty răng M16, ty ren M16, ty rang M16

  Giá bán sỉ : 14910 VND

  Giá bán lẻ : 16330 VND

  ...xem giá bán

 • Ty răng xi 16x1

  Ty răng xi 16x1

  Mã sản phẩm xi 16x1

  Ty răng xi M16, ty ren xi M16, ty rang xi M16

  Giá bán sỉ : 19950 VND

  Giá bán lẻ : 21850 VND

  ...xem giá bán

 • Ty răng xi 12x2

  Ty răng xi 12x2

  Mã sản phẩm xi 12x2

  Ty răng 12ly, ty ren 12ly, ty rang 12ly

  Giá bán sỉ : 25200 VND

  Giá bán lẻ : 27600 VND

  ...xem giá bán

 • Ty răng xi 8x3

  Ty răng xi 8x3

  Mã sản phẩm xi 8x3

  Ty răng xi 8ly, ty ren xi 8ly, ty rang xi 8ly

  Giá bán sỉ : 16275 VND

  Giá bán lẻ : 17825 VND

  ...xem giá bán

 • Ty răng xi 6x3

  Ty răng xi 6x3

  Mã sản phẩm xi 6x3

  Ty răng xi 6ly, ty ren xi 6ly, ty rang xi 6ly

  Giá bán sỉ : 12600 VND

  Giá bán lẻ : 13800 VND

  ...xem giá bán

 • Ty răng xi 10x2

  Ty răng xi 10x2

  Mã sản phẩm xi 10x2

  Ty răng 10ly, ty ren 10ly, ty rang 10ly

  Giá bán sỉ : 18900 VND

  Giá bán lẻ : 20700 VND

  ...xem giá bán

 • Ty răng xi 14x1

  Ty răng xi 14x1

  Mã sản phẩm xi 14x1

  Ty răng xi M14, Ty ren xi M14, ty rang xi M14

  Giá bán sỉ : 15750 VND

  Giá bán lẻ : 17250 VND

  ...xem giá bán

 • Ty răng 14x750

  Ty răng 14x750

  Mã sản phẩm xi-14x750

  ty răng M14, ty ren M14, ty rang M14

  Giá bán sỉ : 11550 VND

  Giá bán lẻ : 12650 VND

  ...xem giá bán

 • Ty răng 12x750

  Ty răng 12x750

  Mã sản phẩm xi-12x750

  ty ren M12, ty răng M12, ty rang M12

  Giá bán sỉ : 8925 VND

  Giá bán lẻ : 9775 VND

  ...xem giá bán

 • Ty răng xi 12x1

  Ty răng xi 12x1

  Mã sản phẩm xi 12x1

  Ty răng xi M12, ty ren xi M12, ty rang xi M12

  Giá bán sỉ : 12600 VND

  Giá bán lẻ : 13800 VND

  ...xem giá bán

 • Ty răng xi 8x2

  Ty răng xi 8x2

  Mã sản phẩm xi-8x2

  Ty răng 8ly, ty ren 8ly, ty rang 8ly

  Giá bán sỉ : 12600 VND

  Giá bán lẻ : 13800 VND

  ...xem giá bán

 • Ty răng xi 6x2

  Ty răng xi 6x2

  Mã sản phẩm xi 6x2

  Ty răng 6ly, ty ren 6ly, ty rang 6ly

  Giá bán sỉ : 8400 VND

  Giá bán lẻ : 9200 VND

  ...xem giá bán

 • Ty răng xi 10x1

  Ty răng xi 10x1

  Mã sản phẩm xi 10x1

  Ty răng xi M10, ty ren xi M10, ty rang xi M10

  Giá bán sỉ : 9450 VND

  Giá bán lẻ : 10350 VND

  ...xem giá bán

 • Ty răng 10x750

  Ty răng 10x750

  Mã sản phẩm xi-10x750

  ty ren M10, ty răng M10, ty rang M10

  Giá bán sỉ : 8505 VND

  Giá bán lẻ : 9315 VND

  ...xem giá bán

 • Ty răng 8x750

  Ty răng 8x750

  Mã sản phẩm xi-8x750

  ty ren M8, ty răng M8, ty rang M8

  Giá bán sỉ : 6090 VND

  Giá bán lẻ : 6670 VND

  ...xem giá bán

 • Ty răng xi 8x1

  Ty răng xi 8x1

  Mã sản phẩm xi 8x1

  Ty răng xi M8, ty ren xi M8, ty rang xi M8

  Giá bán sỉ : 6825 VND

  Giá bán lẻ : 7475 VND

  ...xem giá bán

 • Ty răng xi 6x1

  Ty răng xi 6x1

  Mã sản phẩm xi 6x1

  Ty răng xi M6, ty ren xi M6, ty rang xi M6

  Giá bán sỉ : 5775 VND

  Giá bán lẻ : 6325 VND

  ...xem giá bán

 • Ty răng 6x750

  Ty răng 6x750

  Mã sản phẩm xi-6x750

  ty ren M6, ty răng M6, ty rang M6

  Giá bán sỉ : 4515 VND

  Giá bán lẻ : 4945 VND

  ...xem giá bán

 • ty răng xi 5x1

  ty răng xi 5x1

  Mã sản phẩm xi 5x1

  Ty răng xi M5, ty ren xi M5, ty rang xi M5

  Giá bán sỉ : 5355 VND

  Giá bán lẻ : 5865 VND

  ...xem giá bán