chosikimbien.com với giá đá cắt - lưỡi cắt - đĩa cắt sắt thép inox kim loại hợp kim gạch đá tường bê tông cẩm thạch ceramic granite dành cho cửa hàng

Bu lông xi 8ly

Tổng phân phối chuyên nghiệp Bu lông ốc vít xi trắng 8ly M8 8mm các loại, Cửa hàng bulong M8 các loại

 • Bu lông xi 8x15

  Bu lông xi 8x15

  Mã sản phẩm xi 8x15

  Bu lông 8mm, ốc vít 8mm, bulong 8mm

  Giá bán sỉ : 420 VND

  Giá bán lẻ : 460 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 8x20

  Bu lông xi 8x20

  Mã sản phẩm xi 8x20

  Bu lông 8ly, ốc vít 8ly, bulong 8ly

  Giá bán sỉ : 441 VND

  Giá bán lẻ : 483 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 8x25

  Bu lông xi 8x25

  Mã sản phẩm xi 8x25

  Bu lông 8 ly, ốc vít 8 ly, bulong 8 ly

  Giá bán sỉ : 483 VND

  Giá bán lẻ : 529 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 8x30

  Bu lông xi 8x30

  Mã sản phẩm xi 8x30

  Bu lông xi M8, ốc vít xi M8, bulong xi M8

  Giá bán sỉ : 504 VND

  Giá bán lẻ : 552 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 8x40

  Bu lông xi 8x40

  Mã sản phẩm xi 8x40

  Bu lông xi 8mm, ốc vít xi 8mm, bulong xi 8mm

  Giá bán sỉ : 567 VND

  Giá bán lẻ : 621 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 8x50

  Bu lông xi 8x50

  Mã sản phẩm xi 8x50

  Bu lông xi 8ly, ốc vít xi 8ly, bulong xi 8ly

  Giá bán sỉ : 630 VND

  Giá bán lẻ : 690 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 8x60

  Bu lông xi 8x60

  Mã sản phẩm xi 8x60

  Bu lông xi 8 ly, ốc vít xi 8 ly, bulong xi 8 ly

  Giá bán sỉ : 693 VND

  Giá bán lẻ : 759 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 8x80

  Bu lông xi 8x80

  Mã sản phẩm xi 8x80

  Bu lông xi trắng M8, ốc vít xi trắng M8, bulong xi trắng M8

  Giá bán sỉ : 893 VND

  Giá bán lẻ : 978 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 8x100

  Bu lông xi 8x100

  Mã sản phẩm xi 8x100

  Bu lông xi trắng 8mm, ốc vít xi trắng 8mm, bulong xi trắng 8mm

  Giá bán sỉ : 1050 VND

  Giá bán lẻ : 1150 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 8x120

  Bu lông xi 8x120

  Mã sản phẩm xi 8x120

  Bu lông xi trắng 8ly, ốc vít xi trắng 8ly, bulong xi trắng 8ly

  Giá bán sỉ : 1208 VND

  Giá bán lẻ : 1323 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 8x150

  Bu lông xi 8x150

  Mã sản phẩm xi 8x150

  Bu lông xi trắng 8 ly, ốc vít xi trắng 8 ly, bulong xi trắng 8 ly

  Giá bán sỉ : 1470 VND

  Giá bán lẻ : 1610 VND

  ...xem giá bán

 • bu long xi 8x180

  bu long xi 8x180

  Mã sản phẩm xi 8x180

  Bu lông xi trắng D8, ốc vít xi trắng D8, bulong xi trắng D8

  Giá bán sỉ : 1785 VND

  Giá bán lẻ : 1955 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 8x200

  Bu lông xi 8x200

  Mã sản phẩm xi 8x200

  Bu lông xi D8, ốc vít xi D8, bulong xi D8

  Giá bán sỉ : 1890 VND

  Giá bán lẻ : 2070 VND

  ...xem giá bán