đá cắt, lưỡi cắt, đĩa cắt

Bu lông xi 6ly

Tổng kinh doanh chuyên nghành Bu lông ốc vít xi trắng 6ly M6 6mm các loại, bulong M6 các loại Với giá bán cho xây dựng

 • Bu long xi 6x20

  Bu long xi 6x20

  Mã sản phẩm xi-6x20

  Bu lông 6 ly, ốc vít 6 ly, bulong 6 ly

  Giá bán sỉ : 231 VND

  Giá bán lẻ : 253 VND

  ...xem giá bán

 • Bu long xi 6x25

  Bu long xi 6x25

  Mã sản phẩm xi-6x25

  Bu lông xi M6, ốc vít xi M6, bulong xi M6

  Giá bán sỉ : 242 VND

  Giá bán lẻ : 265 VND

  ...xem giá bán

 • Bu long xi 6x30

  Bu long xi 6x30

  Mã sản phẩm xi-6x30

  Bu lông xi 6mm, ốc vít xi 6mm, bulong xi 6mm

  Giá bán sỉ : 263 VND

  Giá bán lẻ : 288 VND

  ...xem giá bán

 • Bu long xi 6x40

  Bu long xi 6x40

  Mã sản phẩm xi-6x40

  Bu lông xi 6ly, ốc vít xi 6ly, bulong xi 6ly

  Giá bán sỉ : 294 VND

  Giá bán lẻ : 322 VND

  ...xem giá bán

 • Bu long xi 6x50

  Bu long xi 6x50

  Mã sản phẩm xi-6x50

  Bu lông xi 6 ly, ốc vít xi 6 ly, bulong xi 6 ly

  Giá bán sỉ : 336 VND

  Giá bán lẻ : 368 VND

  ...xem giá bán

 • Bu long xi 6x60

  Bu long xi 6x60

  Mã sản phẩm xi-6x60

  Bu lông xi trắng 6mm, ốc vít xi trắng 6mm, bulong xi trắng 6mm

  Giá bán sỉ : 410 VND

  Giá bán lẻ : 449 VND

  ...xem giá bán

 • Bu long xi 6x70

  Bu long xi 6x70

  Mã sản phẩm xi-6x70

  Bu lông xi trắng 6ly, ốc vít xi trắng 6ly, bulong xi trắng 6ly

  Giá bán sỉ : 441 VND

  Giá bán lẻ : 483 VND

  ...xem giá bán

 • Bu long xi 6x80

  Bu long xi 6x80

  Mã sản phẩm xi-6x80

  Bu lông xi trắng 6 ly, ốc vít xi trắng 6 ly, bulong xi trắng 6 ly

  Giá bán sỉ : 473 VND

  Giá bán lẻ : 518 VND

  ...xem giá bán

 • Bu long xi 6x100

  Bu long xi 6x100

  Mã sản phẩm xi-6x100

  Bu lông xi trắng D6, ốc vít xi trắng D6, bulong xi trắng D6

  Giá bán sỉ : 599 VND

  Giá bán lẻ : 656 VND

  ...xem giá bán

 • Bu long xi 6x120

  Bu long xi 6x120

  Mã sản phẩm xi-6x120

  Bu lông xi D6, ốc vít xi D6, bulong xi D6

  Giá bán sỉ : 935 VND

  Giá bán lẻ : 1024 VND

  ...xem giá bán

 • Bu long xi 6x150

  Bu long xi 6x150

  Mã sản phẩm xi-6x150

  Bu lông D6, ốc vít D6, bulong D6

  Giá bán sỉ : 1019 VND

  Giá bán lẻ : 1116 VND

  ...xem giá bán

 • Bu long xi 6x15

  Bu long xi 6x15

  Mã sản phẩm xi-6x15

  Bu lông 6ly, ốc vít 6ly, bulong 6ly

  Giá bán sỉ : 221 VND

  Giá bán lẻ : 242 VND

  ...xem giá bán

 • Bu long xi 6x10

  Bu long xi 6x10

  Mã sản phẩm xi-6x10

  Bu lông 6mm, ốc vít 6mm, bulong 6mm

  Giá bán sỉ : 210 VND

  Giá bán lẻ : 230 VND

  ...xem giá bán