Bu lông xi 6ly

Tổng kinh doanh chuyên nghành Bu lông ốc vít xi trắng 6ly M6 6mm các loại, bulong M6 các loại Với giá bán cho xây dựng

 • Bu long xi 6x150

  Bu long xi 6x150

  Mã sản phẩm xi-6x150

  Bu lông D6, ốc vít D6, bulong D6

  Giá bán sỉ : 1019 VND

  Giá bán lẻ : 1116 VND

  ...xem giá bán

 • Bu long xi 6x120

  Bu long xi 6x120

  Mã sản phẩm xi-6x120

  Bu lông xi D6, ốc vít xi D6, bulong xi D6

  Giá bán sỉ : 935 VND

  Giá bán lẻ : 1024 VND

  ...xem giá bán

 • Bu long xi 6x100

  Bu long xi 6x100

  Mã sản phẩm xi-6x100

  Bu lông xi trắng D6, ốc vít xi trắng D6, bulong xi trắng D6

  Giá bán sỉ : 599 VND

  Giá bán lẻ : 656 VND

  ...xem giá bán

 • Bu long xi 6x80

  Bu long xi 6x80

  Mã sản phẩm xi-6x80

  Bu lông xi trắng 6 ly, ốc vít xi trắng 6 ly, bulong xi trắng 6 ly

  Giá bán sỉ : 473 VND

  Giá bán lẻ : 518 VND

  ...xem giá bán

 • Bu long xi 6x70

  Bu long xi 6x70

  Mã sản phẩm xi-6x70

  Bu lông xi trắng 6ly, ốc vít xi trắng 6ly, bulong xi trắng 6ly

  Giá bán sỉ : 441 VND

  Giá bán lẻ : 483 VND

  ...xem giá bán

 • Bu long xi 6x60

  Bu long xi 6x60

  Mã sản phẩm xi-6x60

  Bu lông xi trắng 6mm, ốc vít xi trắng 6mm, bulong xi trắng 6mm

  Giá bán sỉ : 410 VND

  Giá bán lẻ : 449 VND

  ...xem giá bán

 • Bu long xi 6x50

  Bu long xi 6x50

  Mã sản phẩm xi-6x50

  Bu lông xi 6 ly, ốc vít xi 6 ly, bulong xi 6 ly

  Giá bán sỉ : 336 VND

  Giá bán lẻ : 368 VND

  ...xem giá bán

 • Bu long xi 6x40

  Bu long xi 6x40

  Mã sản phẩm xi-6x40

  Bu lông xi 6ly, ốc vít xi 6ly, bulong xi 6ly

  Giá bán sỉ : 294 VND

  Giá bán lẻ : 322 VND

  ...xem giá bán

 • Bu long xi 6x30

  Bu long xi 6x30

  Mã sản phẩm xi-6x30

  Bu lông xi 6mm, ốc vít xi 6mm, bulong xi 6mm

  Giá bán sỉ : 263 VND

  Giá bán lẻ : 288 VND

  ...xem giá bán

 • Bu long xi 6x25

  Bu long xi 6x25

  Mã sản phẩm xi-6x25

  Bu lông xi M6, ốc vít xi M6, bulong xi M6

  Giá bán sỉ : 242 VND

  Giá bán lẻ : 265 VND

  ...xem giá bán

 • Bu long xi 6x20

  Bu long xi 6x20

  Mã sản phẩm xi-6x20

  Bu lông 6 ly, ốc vít 6 ly, bulong 6 ly

  Giá bán sỉ : 231 VND

  Giá bán lẻ : 253 VND

  ...xem giá bán

 • Bu long xi 6x15

  Bu long xi 6x15

  Mã sản phẩm xi-6x15

  Bu lông 6ly, ốc vít 6ly, bulong 6ly

  Giá bán sỉ : 221 VND

  Giá bán lẻ : 242 VND

  ...xem giá bán

 • Bu long xi 6x10

  Bu long xi 6x10

  Mã sản phẩm xi-6x10

  Bu lông 6mm, ốc vít 6mm, bulong 6mm

  Giá bán sỉ : 210 VND

  Giá bán lẻ : 230 VND

  ...xem giá bán