Bu lông xi 18ly

Bảng giá chính hãng Bu lông ốc vít xi trắng 18ly M18 18mm các loại, Bán sỉ bulong M18 các loại

 • Bu lông xi 18x150

  Bu lông xi 18x150

  Mã sản phẩm xi 18x150

  Bu lông xi 18 ly, ốc vít xi 18 ly, bulong xi 18 ly

  Giá bán sỉ : 8400 VND

  Giá bán lẻ : 9200 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 18x120

  Bu lông xi 18x120

  Mã sản phẩm xi 18x120

  Bu lông xi 18ly, ốc vít xi 18ly, bulong xi 18ly

  Giá bán sỉ : 7350 VND

  Giá bán lẻ : 8050 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 18x100

  Bu lông xi 18x100

  Mã sản phẩm xi 18x100

  Bu lông xi 18mm, ốc vít xi 18mm, bulong xi 18mm

  Giá bán sỉ : 6825 VND

  Giá bán lẻ : 7475 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 18x80

  Bu lông xi 18x80

  Mã sản phẩm xi 18x80

  Bu lông xi M18, ốc vít xi M18, bulong xi M18

  Giá bán sỉ : 6090 VND

  Giá bán lẻ : 6670 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 18x60

  Bu lông xi 18x60

  Mã sản phẩm xi 18x60

  Bu lông 18 ly, ốc vít 18 ly, bulong 18 ly

  Giá bán sỉ : 5250 VND

  Giá bán lẻ : 5750 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 18x50

  Bu lông xi 18x50

  Mã sản phẩm xi 18x50

  Bu lông 18ly, ốc vít 18ly, bulong 18ly

  Giá bán sỉ : 4725 VND

  Giá bán lẻ : 5175 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 18x40

  Bu lông xi 18x40

  Mã sản phẩm xi 18x40

  Bu lông 18mm, ốc vít 18mm, bulong 18mm

  Giá bán sỉ : 4200 VND

  Giá bán lẻ : 4600 VND

  ...xem giá bán