Bu lông xi 12ly

Xuất khẩu sỉ Bu lông ốc vít xi trắng 12ly M12 12mm, bulong M12 các loại Với giá bán ưu tiên

 • Bu lông xi 12x200

  Bu lông xi 12x200

  Mã sản phẩm xi 12x200

  Bu lông xi trắng 12 ly, ốc vít xi trắng 12 ly, bulong xi trắng 12 ly

  Giá bán sỉ : 4095 VND

  Giá bán lẻ : 4485 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 12x180

  Bu lông xi 12x180

  Mã sản phẩm xi 12x180

  Bu lông xi trắng 12ly, ốc vít xi trắng 12ly, bulong xi trắng 12ly

  Giá bán sỉ : 3885 VND

  Giá bán lẻ : 4255 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 12x150

  Bu lông xi 12x150

  Mã sản phẩm xi 12x150

  Bu lông xi trắng 12mm, ốc vít xi trắng 12mm, bulong xi trắng 12mm

  Giá bán sỉ : 3255 VND

  Giá bán lẻ : 3565 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 12x120

  Bu lông xi 12x120

  Mã sản phẩm xi 12x120

  Bu lông xi trắng M12, ốc vít xi trắng M12, bulong xi trắng M12

  Giá bán sỉ : 2940 VND

  Giá bán lẻ : 3220 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 12x100

  Bu lông xi 12x100

  Mã sản phẩm xi 12x100

  Bu lông xi 12 ly, ốc vít xi 12 ly, bulong xi 12 ly

  Giá bán sỉ : 2520 VND

  Giá bán lẻ : 2760 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 12x80

  Bu lông xi 12x80

  Mã sản phẩm xi 12x80

  Bu lông xi 12ly, ốc vít xi 12ly, bulong xi 12ly

  Giá bán sỉ : 2205 VND

  Giá bán lẻ : 2415 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 12x70

  Bu lông xi 12x70

  Mã sản phẩm xi 12x70

  Bu lông xi 12mm, ốc vít xi 12mm, bulong xi 12mm

  Giá bán sỉ : 1995 VND

  Giá bán lẻ : 2185 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 12x60

  Bu lông xi 12x60

  Mã sản phẩm xi 12x60

  Bu lông xi M12, ốc vít xi M12, bulong xi M12

  Giá bán sỉ : 1890 VND

  Giá bán lẻ : 2070 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 12x50

  Bu lông xi 12x50

  Mã sản phẩm xi 12x50

  Bu lông 12 ly, ốc vít 12 ly, bulong 12 ly

  Giá bán sỉ : 1680 VND

  Giá bán lẻ : 1840 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 12x40

  Bu lông xi 12x40

  Mã sản phẩm xi 12x40

  Bu lông 12ly, ốc vít 12ly, bulong 12ly

  Giá bán sỉ : 1575 VND

  Giá bán lẻ : 1725 VND

  ...xem giá bán

 • Bu lông xi 12x30

  Bu lông xi 12x30

  Mã sản phẩm xi 12x30

  Bu lông 12mm, ốc vít 12mm, bulong 12mm

  Giá bán sỉ : 1365 VND

  Giá bán lẻ : 1495 VND

  ...xem giá bán