Bảng giá Phấn đá

Bảng giá phấn đá.

Ghi chú: Giá bán có thể thay đổi mà không báo trước.