Bảng giá chén mài gạch - kiếng - kim cương

Bảng giá chén mài gạch - kiếng - kim cương.

Ghi chú: Giá bán có thể thay đổi mà không báo trước.