Phụ kiện xây dựng

Bản lề, bánh xe, chốt cửa, tay tủ, khoen cửa, móc cửa, cổ dê, kẹp ống, bát treo, ê ke, đường ray tủ