máy đục bê tông Stanley

 • Máy đục 17mm Stanley STHM 5 - 1110 watt

  Máy đục 17mm Stanley STHM 5 - 1110 watt

  Mã sản phẩm Máy đục 17mm Stanley STHM 5 - 1110 watt

  Tags: May Cat gach Cu; May Cua long Hoi; May ban kim Chunghop; May duc 17mm Stanley STHM 5 - 1110 watt; Máy Cắt gạch Cũ; Máy Cưa lộng Hơi; Máy bắn kim Chunghop; Máy đục 17mm Stanley STHM 5 - 1110 watt;

  Giá bán sỉ 2730000 VND

  Giá bán lẻ 2866500 VND

  Xem giỏ hàng