máy bào gỗ Stanley

 • Máy bào 82mm Stanley STEL 630 - 750 watt

  Máy bào 82mm Stanley STEL 630 - 750 watt

  Mã sản phẩm Máy bào 82mm Stanley STEL 630 - 750 watt

  Tags: May Mai lo Crow; May Cha rung Cam tay; May hut bui Cu; May bao 82mm Stanley STEL 630 - 750 watt; Máy Mài lỗ Crow; Máy Chà rung Cầm tay; Máy hút bụi Cũ; Máy bào 82mm Stanley STEL 630 - 750 watt;

  Giá bán sỉ 1240000 VND

  Giá bán lẻ 1302000 VND

  Xem giỏ hàng